logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha | štúdium VŠ

Absolvujte akreditované vysokoškolské bakalárskemagisterské štúdium v SR na súkromnej zahraničnej českej VŠ!

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s.

Vysoká školana základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovaťvzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

 

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul - bakalár (skratka "Bc.")

Medzinárodné vzťahy a diplomaciadenné aj externé štúdium

 

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul - magister (skratka "Mgr.")

Medzinárodné a diplomatické štúdiadenné aj externé štúdium

 

 

 

Informácie o prijímacích pohovoroch na Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave CEEIprijímacie konanie MBA, LL.M..

 

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

 

  • študijné plány a metódy výučby prispôsobuje súkromná vysoká škola spoločenským nárokom, požiadavkám a potrebám vysokoškolských študentov
  • vychovávame absolventov VŠ s globálnym rozhľadom, ktorí sú schopní komunikovať na vysokej úrovni a sú pripravení zastávať významné pozície na národnom a medzinárodnom leveli
  • máme tím vysoko erudovaných ľudí zabezpečujúcich štúdium - docentov aj profesorov - pedagógov VŠ a odborníkov z praxe, s bohatými skúsenosťami vo všetkých disciplínach medzinárodných vzťahov, diplomacie a politických vied
  • všetky vysokoškolské učebne prešli na jar 2018 kompletnou rekonštrukciou. Denné aj externé štúdium spríjemňujú plne klimatizované priestory pokryté free Wi-Fi, študentský klub so snackovým a nápojovým automatom, sklopné čalúnené sedačky, medzi vybavenie patrí počítač, dataprojektor, premietacie plátno, kvalitné ozvučenie (veľké miestnosti aj mikrofónmi - ručným, klopovým), magnetická tabuľa whiteboard a flipchart

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk