logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Aktuality | Vysoká škola

Študentom VŠ na skúšku - Deň otvorených dverí

Utorok, 08 Január 2019 11:00

Zaujímajú Vás spoločenskovedné odbory a chceli by ste si aspoň na chvíľku vyskúšať, aké je to byť vysokoškolákom?

Príďte k nám v pondelok 15. apríla 2019 na „Deň otvorených dverí“!

Vypočujte si zaujímavé prednášky na aktuálne témy, spoznajte našich študentov, vyučujúcich, vedenie, priestory školy a vyskúšajte si, ako sa u nás vyučuje!


Ďalšie informácie: Študentom VŠ na skúšku - Deň otvorených dverí

 

9. ples Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha

Štvrtok, 27 December 2018 14:32

Vazena dama / Vazeny pan,
pozyvame Vas na 9. Ples Vzdelavacieho a konzultacneho institutu v Bratislave Vysokej skoly mezinarodnich a verejnych vztahu Praha, tentokrat v KVETINOVOM style.

Listky si mozete prevziat a zaplatit na studijnom oddeleni - info@vip-vs.sk - Tomášikova 22.
Listky sa rychlo vypredavaju.

Akcia:
9. Ples Vzdelavacieho a konzultacneho institutu v Bratislave Vysokej skoly mezinarodnich a verejnych vztahu Praha - KVETINOVY

Termin:
02.02.2019 (sobota)

Miesto:
htl. Holiday Inn Bratislava (Bajkalska ul.)

Program:
18:45-19:15 prichod hosti, privitanie hosti

privitanie, oficialna cast
kratke tanecne vystupenie
servirovana vecera (3 chody) - hudobny sprievod

zabava - do tanca, na pocuvanie aj do spevu hra skupina TENOR a DJs Miro&Peto
vystupenie plesoveho hosta
bohata tombola
polnocne obcerstvenie & kapustnica
zabava

celym vecerom nas bude sprevadzat Richard Vrablec

ochutnavka vina

po polnoci - ludova muzika v osobitnych priestoroch

Ďalšie informácie: 9. ples Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha

   

Demokracia v 21. storočí

Streda, 28 November 2018 11:18

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu
DEMOKRACIA V 21. STOROČÍ
KONFERENCIA O VÝZVACH A LIMITOCH LIBERÁLNEJ DEMOKRACIE A ZÁKONITÝCH ETAPÁCH JEJ VÝVOJA

Konferencia sa uskutoční dňa 03.12.2018 (pondelok) od 09:30
v sídle organizátora - Tomášikova 22, Bratislava.

Program konferencie
Registrácia účastníkov konferencie od 9:30
Zahájenie konferencie 10:00 v miestnosti 3

Konferenciu zaháji: PhDr. Marián Děd, PhD.

Priebeh konferencie a vystúpenie jednotlivých účastníkov od 10:00 do 13:00
Ukončenie konferencie a spoločný obed 13:30

Konferenčný panel vedie: PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

 

Ďalšie informácie: Demokracia v 21. storočí

   

Aktuálne otázky medzinárodnej informačnej bezpečnosti

Utorok, 27 November 2018 18:29

Mimoriadne v utorok 04.12.2018 o 17:30 vás všetkých srdečne pozývame na pôdu Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, Bratislava-Ružinov.

Tentokrát v spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku sa tu uskutoční ďalšia zo série štvrtkových diskusií (aj keď tentokrát v utorok) na vybrané otázky v súčasnej problematike medzinárodných vzťahov.

Hosťami v diskusií budú:
Anatolij Alexandrovič Streľcov - poradca riaditeľa Ústavu problémov informačnej bezpečnosti Moskovskej štátnej univerzity, bývalý (1994-2011) vedúcí oddelenia informačnej bezpečnosti v Bezpečnostnej rade Ruskej federácie, doktor technických vied, doktor práva, profesor.

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. - významný český politológ, profesor, autor viac ako 30 kníh a tisíc najrôznejších štúdií a článkov.

Témy:
Aktuálne otázky medzinárodnej informačnej bezpečnosti

Prednáška bude prebiehať v ruskom jazyku.

Diskusiu bude moderovať pani PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

Veríme, že po vstupnom paneli bude nasledovať skutočne zaujímavá diskusia!

Ďalšie informácie: Aktuálne otázky medzinárodnej informačnej bezpečnosti

   

Prijímacie konanie pre akademický rok 2019/2020

Prijímacie pohovory pre záujemcov o denné aj externé bakalárske a magisterské vysokoškolské štúdium v Bratislave sa uskutočnia

1. termín 27.03.2019

2. termín 07.06.2019

3. termín 04.07.2019

4. termín 07.09.2019

 

 

Študijný program

Forma štúdia *1

Stupeň

Titul absolventa

Dĺžka štúdia *2

Medzinárodné vzťahy a diplomacia

P, K

bakalársky

Bc.

3

Verejná správa a styk s verejnosťou

K

bakalársky

Bc.

3

Medzinárodné a diplomatické štúdia

P, K

magisterský

Mgr.

2

Európske štúdia a verejná správa

K

magisterský

Mgr.

2

pre podrobné informácie o študijnom programe kliknite na jeho názov (otvoria sa v novom okne)

*1 P – prezenčná (denná), K – kombinovaná (externá)

*2 Uvádza sa štandardná dĺžka štúdia v rokoch - rovnaká pre denné aj externé štúdium

 

 

Uchádzači o externú formu štúdia

absolvujú prijímacie konanie formou ústneho motivačného pohovoru, ktorý je zameraný na overenie všeobecných predpokladov pre štúdium, úrovne všeobecno-vedomostného 1 prehľadu, komunikačných zručností a na preverenie záujmu uchádzača o štúdium vybraného oboru.

 

Uchádzači o dennú formu štúdia

absolvujú písomný test zameraný na všeobecno-vedomostný 1 prehľad a motivačný pohovor. Pri prijímaní na bakalársky stupeň neberieme do úvahy priebeh štúdia na strednej škole, ani výsledky z absolvovanej maturity.

 

Prihlášku môžete poslať elektronicky z https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy

1. termín do 15.03.2019

2. termín do 20.05.2019

3. termín do 24.06.2019

4. termín do 02.09.2019

 

Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky!

 

Doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (maturitné vysvedčenie / diplom - overená fotokópia), životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímací pohovor musia uchádzači predložiť pri prijímacom pohovore.

 

Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili štúdium na zahraničných školách musia najneskôr pri zápise predložiť doklad o nostrifikácií vzdelania.

 

 

Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,- EUR platí sa pri prihlásení bankovým prevodom alebo vkladom na účet školy.
Pre absolventov Bc. stupňa na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave VŠMVV Praha je poplatok za prijímacie pohovory na Mgr. stupeň stanovený na 10,- EUR.

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

 

Číslo účtu: 1030437005/1111 (Unicredit Bank) - IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005   BIC: UNCRSKBX

Číslo účtu: 2922850879/1100 (Tatra banka, a.s.) - IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879   BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy.

Konštantný symbol: 0308

 

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede k prijímacím pohovorom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@vip-vs.sk alebo na tel.: +421 917 234 560, +421 2 54 79 20 73.

 


1 základné poznatky z oblastí dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti, prehľad o aktuálnom dianí doma i v zahraničí v rámci stredoškolskej problematiky.

 

Literatúra pre záujemcov o prezenčné (denné) štúdium:

akékoľvek prehľady stredoškolského učiva z oblastí "dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti" - napríklad:

Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava, SPN 1995

Barát, P. a kol.: Občianska náuka, Náuka o spoločnosti (prehľad SŠ učiva pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ), Bratislava, ENIGMA

Dubcová, A. a kol.: Geografia, Bratislava, ENIGMA

Vojčík, P. a kol.: Základy práva, Bratislava, ENIGMA

Kiczko, L. a kol.: Dejiny filozofie, Bratislava, SPN 1997

   

Výsledky prijímacieho konania

Zoznam prijatých uchádzačov o štúdium na Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha:

 

08.06.2018 [PDF]

03.07.2018 [PDF]

03.08.2018 [PDF]

08.09.2018 [PDF]


Ak ste sa v zozname nenašli, kontaktujte nás na info@vip-vs.sk


V priebehu niekoľkých dní po prijímacom konaní zašleme všetkým uchádzačom poštou rozhodnutie o prijatí/neprijatí, uspešným uchádzačom aj zmluvu o zabezpečení výuky a ostatné informácie.


Nestihli ste sa prihlásiť do predchádzajúceho kola? Nevadí...viac info na http://www.vip-vs.sk/prijimacie-konanie

 

K zápisu sa dostavte podľa priloženého Harmonogramu, ktorý nájdete v časti Rozvrhy a harmonogram.

 

   

Seminár Praha

Streda, 15 August 2018 11:00

Seminár Praha v a. r. 2018/2019


29.11.-01.12.2018      2. Mgr. EŠVS KS + 2. Mgr. MDŠ KS + 2. Mgr. MDŠ PS

07.02.-09.02.2019      2. Bc. MVD KS + 1. Bc. MVD PS + 1. Bc. MVD KS + 1. Bc. VS KS

14.02.-16.02.2019      1. Mgr. MDŠ PS + 1. Mgr. MDŠ KS + 1. Mgr. EŠVS KS

28.02.-02.03.2019      3. Bc. MVD PS + 3. Bc. MVD KS + 2. Bc. MVD PS

 

Ďalšie informácie: Seminár Praha

   

Rozvrh a harmonogram akademického roka

Posledná úprava Streda, 15 August 2018 12:28

Rozvrhy

nájdete v Moggise - záložka Nástěnka->Dokumenty v polovici mesiaca september (najneskôr do dňa zápisu)

 

Harmonogram akademického roka 2017/2018 v prílohe (.PDF)

 

Harmonogram akademického roka 2018/2019 v prílohe (.PDF)

 

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

• občiansky preukaz

• 2x fotografiu na index (formát: 3,5 x 4,5 cm)

• 1x podpísanú Zmluvu o výuke spolu s dokladom o úhrade školného (ak ste ju už neposlali vopred poštou)

• písacie potreby a lepidlo

prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali pri prijímacom konaní

 

 

Zápis študentov na štúdium v akademickom roku 2018/2019

MVD = Medzinárodné vzťahy a diplomacia, VSSV = Verejná správa a styk s verejnosťou
MDŠ = medzinárodné a diplomatické štúdia, EŠVS = Európske štúdia a verejná správa


11.09.2018 (utorok) – prezenčná forma

2. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) 09:00 učebňa 1

3. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) 11:00 učebňa 2

2. roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium) 13:00 učebňa 1

 

12.09.2018 (streda) – prezenčná forma

1. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) 09:00 učebňa 2

1. roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium) 12:00 učebňa 1

 

14.09.2018 (piatok) – kombinovaná forma

1. roč. Bc. MVD KS (externé štúdium) 13:00 učebňa 2

1. roč. Bc. VSSV KS (externé štúdium) 13:00 učebňa 2

1. roč. Mgr. MDŠ KS (externé štúdium) 15:00 učebňa 3

1. roč. Mgr. EŠVS KS (externé štúdium) 15:00 učebňa 3

Zápis študentov do 2.-3. ročníka kombinovanej formy štúdia

2. Bc. MVD KS 21.09.2018 12:00 učebňa 1

3. Bc. MVD KS 28.09.2018 14:00 učebňa 2

2. Mgr. EŠVS KS 21.09.2018 12:00 učebňa 5

2. Mgr. MDŠ KS 21.09.2018 12:00 učebňa 5

Seminár Praha 2018/2019

Termín na nahlásenie rezervácie využitia služieb na Seminár Praha (ubytovania a doprava) do 30.09.2018.

29.11.-01.12.2018 2. Mgr. EŠVS KS + 2. Mgr. MDŠ KS + 2. Mgr. MDŠ PS

07.02.-09.02.2019 2. Bc. MVD KS + 1. Bc. MVD PS + 1. Bc. MVD KS + 1. Bc. VS KS

14.02.-16.02.2019 1. Mgr. MDŠ PS + 1. Mgr. MDŠ KS + 1. Mgr. EŠVS KS

28.02.-02.03.2019 3. Bc. MVD PS + 3. Bc. MVD KS + 2. Bc. MVD PS

 

* Rozvrhy  budú zverejnené na zápise 
** Právo na zmenu v termínoch zostáva vyhradené

Ak Vám tento termín nevyhovuje a máte naďalej záujem o štúdium, kontaktujte nás telefonicky na 0917 234 560 alebo 02 / 54 79 20 73.

   

Úradné hodiny júl 2018

Utorok, 03 Júl 2018 23:58

Z dôvodu realizácie dodatočných technických úprav v priestoroch školy bude škola úplne zatvorená v dňoch:

od 04.07.2018 od 12:00 do 10.07.2018 (vrátane).

 

Od 11.07.2018 bude škola otvorená počas úradných hodín študijného oddelenia (letný režim 01.07.2018-31.08.2018):

utorok - piatok 10:00-14:00

   

Viac článkov...


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk