logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Imatrikulácie 2011/2012

 

Informácia pre ‎1. roč. Bc. a 1. roč. Mgr. štúdia

 

Vážené študentky, vážení študenti,
v mene vedenia Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave si Vás dovoľujeme pozvať na slávnostnú imatrikuláciu, ktorá sa uskutoční
v piatok 14. októbra 2011 o 14:30 vo Veľkej zasadačke v budove školy.

 

13:00 prezencia študentov – ÚČASŤ NUTNÁ
13:30 nácvik imatrikulácie
14:30 oficiálna ceremónia

 

V prípade, že sa imatrikulácie nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť, svoju absenciu oznámte písomne štud. oddeleniu.

 

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk