logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

ISIC 2012/2013

POKYNY PRE ŠTUDENTOV PREZENČNEJ FORMY ŠTÚDIA

 

Študenti 1. ročníka Bc. a 1. roč. Mgr. stupňa – prezenčná forma

Termín na podanie Žiadosti o vydanie medzinárodného študentského preukazu ISIC je do 24.9.2012.

 

Spolu s podaním Žiadosti o vydanie medzinárodného preukazu je potrebné uhradiť poplatok v sume 20,- EUR, ktorý zahŕňa všetky náklady s výrobou a sprevádzkovaním predmetnej karty a jej aplikácií pre a.r. 2012/2013. Poplatok uhradí študent v hotovosti na študijnom oddelení pri podaní žiadosti.

Fotografiu v elektronickej podobe je potrebné zaslať na info@vip-vs.sk do 24.9.2012.

Do predmetu správy sa uvádza meno a priezvisko študenta a ročník. Samotná fotografia sa takžiež označí /nazve sa/ menom a priezviskom študenta. (Janko.Hraško.jpg)

Farebné rozlíšenie fotografie 300 DPI, format JPG, priložená fotografia, musí byť správne otočená.

 

 

Študenti 2. a 3. ročníka Bc. stupňa – prezenčná forma

Študenti, ktorí už ISIC preukaz majú vydaný VŠMVV si vypíšu žiadosť o prolongačnú známku na a.r. 2012/2013, uhradia poplatok v sume 10,- EUR do 24.9.2012 a odovzdajú ISIC preukaz na aktiváciu na termináli.

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk