logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Predĺženie platnosti akreditácie

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky rozhodlo, na základe súhlasného stanoviska Akreditačnej komisie Českej republiky zo dňa 06.05.2013, predĺžiť platnosť akreditácie bakalárskeho a naväzujúceho magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy vo všetkých aktuálne poskytovaných študijných odboroch. Platnosť predĺženej akreditácie je do 31.12.2017.

Až pred uplynutím uvedeného termínu bude potrebné opäť požiadať o reakreditáciu študijného programu.

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk