logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Zápis študentov na štúdium v akademickom roku 2013/2014

Zápis študentov na štúdium v akademickom roku 2013/2014

1. roč. Bc. MVD (PS-denné) - 12.09.2013 o 09:00

2. roč. Bc. MVD (PS-denné) - 12.09.2013 o 11:00

3. roč. Bc. MVD (PS-denné) - 12.09.2013 o 12:00

 

1. roč. Bc. MVD (KS-externé) - 13.09.2013 o 12:00

1. roč. Bc. VSSS (KS-externé) - 13.09.2013 o 13:00

 

1. roč. Mgr. MDŠ (PS-denné) - 12.09.2013 o 13:00

2. roč. Mgr. MDŠ (PS-denné) - 12.09.2013 o 14:00

 

1. roč. Mgr. MDŠ (KS-externé) - 13.09.2013 o 14:00

1. roč. Mgr. EŠVS (KS-externé) - 13.09.2013 o 15:00

 

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

• občiansky preukaz

• 2x fotografiu na index (formát: 3,5 x 4,5 cm)

• 1x podpísanú Zmluvu o výuke spolu s dokladom o úhrade školného

• písacie potreby a lepidlo

 

 

Zápis študentov kombinovanej formy štúdia do 2. a 3. ročníka bude prebiehať 1 hod. pred začiatkom prvej výuky v zimnom semestri 2013/2014.

 

20.09.2013
2. Bc. MVD KS - 12:00
2. Bc. VSSV KS - 12:00
2. Mgr. EŠVS KS - 12:00
2. Mgr. MDŠ KS - 13:00

 

27.09.2013
3. Bc. MVD KS - 12:00
3. Bc. VSSV KS - 13:00

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk