logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

PROMÓCIE 2015

Vážení absolventi,
týmto Vás informujeme, že pre úspešných absolventov I. termínu štátnych  záverečných skúšok v a.r. 2014/2015 budú organizované PROMÓCIE
v termíne 27.06.2015 (sobota) v Moyzesovej sieni (Gondova 2, Bratislava - vchod z Vajanského nábrežia) v Bratislave.

 

Škola zabezpečí profesionálneho fotografa, ktorý každému záujemcovi vyhotoví CD s fotografiami Promócie. Cena za CD je 10,- EUR na osobu. Pokiaľ máte o CD záujem, nahláste sa záväzne osobne/e-mailom a vykonajte úhradu na študijnom oddelení.Úhradu je potrebné vykonať do 26.06.2015.

 

Ak nemáte záujem zúčastniť sa Promócie, oznámte to písomne (e-mailom) na študijné oddelenie - pokiaľ ste tak už neurobili.

 

V prípade neúčasti na Promócii si Diplom a Dodatok k diplomu budete môcť prísť osobne vyzdvihnúť na študijné oddelenie po 01.07.2015.

 

Informácia pre absolventov magisterského štúdia: Miesto na sedenie je garantované pre obmedzený počet rodinných príslušníkov na jednu promovanú osobu - lístky (vstupenky) si musíte vyzdvihnúť na študijnom oddelení najneskôr do 26.06.2015.

 

 

Harmogram pre jednotlivé skupiny absolventov:

 

1. skupina: Mgr. MDŠ KS 
nácvik: 08:30
promócia: 09:00-10:00

 

2. skupina: Mgr. MDŠ PS + Mgr. EŠVS
nácvik: 10:00
promócia: 10:30-11:30

 

3. skupina: Bc. MVD PS + Bc. VSSV
nácvik: 11:30
promócia: 12:00-13:00

 

4. skupina: Bc. MVD KS
nácvik: 13:00
promócia: 13:30-14:30Vyzývame absolventov, aby dodržiavali vypísaný časový harmonogram a dostavili sa presne na nácvik (podľa harmonogramu).

Zároveň ich žiadame, aby svojim konaním nerušili priebeh promócie  iných skupín.

 Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk