logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Rigorózne konanie - PhDr.

Vážení absolventi,
týmto Vám oznamujeme, že spoločnosť Central European Education Institute s.r.o., ako servisná organizácia VŠMVV Praha, o.p.s., na základe Dohody o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci svojej činnosti v oblasti vzdelávania zabezpečuje rigorózne konanie na získanie akademického titulu PhDr. v odboroch: Medzinárodné vzťahy a Politológia.

 

Pre podrobnejšie informácie navštívte v úradných hodinách študijné oddelenie.

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk