logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Sýria - konflikt z pohľadu Ruskej federácie

Mimoriadne v pondelok 24.04.2017 o 16:00 vás všetkých srdečne pozývame na pôdu Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bárdošova 33, Bratislava-Kramáre.

Tentokrát v spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku sa tu uskutoční ďalšia zo série štvrtkových diskusií (aj keď tentokrát v pondelok) na vybrané otázky v súčasnej problematike medzinárodných vzťahov.

Hosťom v diskusií bude:
Vladimir Petrovič Kozin - poradca administratívy prezidenta Ruskej federácie, profesor Ruskej akadémie vojenských vied

Témy:
Sýria - konflikt z pohľadu Ruskej federácie

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku. Priebežne budú zaujímavé body prednášky preložené do slovenčiny.

Diskusiu bude moderovať pani PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

Veríme, že po vstupnom paneli bude nasledovať skutočne zaujímavá diskusia!

 

***
Kozin, Vladimir Petrovič
riadi poradnú skupinu riaditeľa ruského Ústavu strategických štúdií (RISS) a administratívy prezidenta Ruskej federácie.
Je dopisujúci člen Ruskej akadémie prírodných vied a profesor Ruskej Akadémie vojenských vied, člen Ruskej združenia "Analytika".
Je kandidátom historických vied, taktiež držiteľom akademickej hodnosti „Vedecký a štátny poradca Ruskej federácie 2. triedy“,
diplomatickej hodnosti "Poradca 1. triedy" a titulu "Čestný člen štábu ruského ministerstva zahraničia.
V roku 1972 vyštudoval Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov,
v roku 1981 ukončil postgraduálny kurz na Diplomatickej akadémii ZSSR
a v roku 1995 absolvoval Kráľovskú akadémiu obranných štúdií so sídlom v Londýne.
V rokoch 1972-2012 zastával rôzne pozície Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie.
V rokoch 2008-2010 pôsobil ako vedúci Oddelenia analýz
a prognóz ázijsko-tichomorskej spolupráce 
a v rokoch 2010 - 2012 bol zástupcom riaditeľa Informačného a tlačového odboru a vedúcim Informačného a analytického centra ruského ministerstva zahraničia.
Bol tiež členom Rady expertov interagentúrnej pracovnej skupiny prezidentskej administratívy Ruskej federácie o spolupráci s NATO o protiraketovej obrane (od doby jej vzniku až do ukončenia jej činnosti v októbri 2013).
Vladimir P. Kozin je autorom viac než 340 rôznych publikácií vrátane siedmich monografií, napríklad: „Vývoj amerického systému protiraketovej obrany a postavenie Ruska (1945-2013)“, „Americké jadrové doktríny a prognóza americkej vojenskej politiky do roku 2075“ , či "Vojenská politika a stratégie USA v geopolitickej dynamike XXI storočia", atď.


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk