logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

VŠMVV Praha prešla hodnotením Akreditačnej komisie SR

V rámci komplexnej akreditácie získala zahraničná Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave od Akreditačnej komisie SR hodnotenie B+.

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., ktorá má na území Slovenskej republiky štatút zahraničnej vysokej školy vzdeláva študentov a vykonáva vedu a výskum na svojom pracovisku - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave.

 

Pracovisko, ako i celá škola podlieha zákonom a akreditácií v Českej republike. Posledné novely Zákona o VŠ rozhodli, že aj zahraničné vysoké školy budú podliehať kontrole a musia absolvovať komplexnú akreditáciu v súlade so Zákonom o Vysokých školách.

 

V rámci tejto komplexnej akreditácie, ktorá prebiehala na VŠMVV Praha a vo Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave počas roka 2016 a 2017 získala VŠMVV Praha - Vzdelávací a konzultačný inšitút v Bratislave od Akreditačnej komisie SR hodnotenie B+, čím škola splnila všetky zákonné podmienky na ďalšie pôsobenie na území Slovenskej republiky.


 

Akreditácia - list minister školstva

 

Akreditácia - vyhodnotenie Akreditačná komisia SR


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk