logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Výzvy vo verejnej správe - konferencia

Pozývame vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom

VÝZVY VO VEREJNEJ SPRÁVE

Konferencia sa uskutoční dňa 12.03.2019 (utorok) od 09:30
v sídle spoločnosti Central European Education Institute, s.r.o.
a Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha -
Tomášikova 22, Bratislava - Ružinov.


Účasť potvrdili:

Mgr. Milan Ištván
prezident PPP (Partnerstvá pre prosperitu)
Stav a perspektívy informatizácii verejnej správy na Slovensku

PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
hovorca a tajomník rady expertov, Združenie miest a obcí Slovenska
Modernizácia miestnej územnej samosprávy – nevyhnutná potreba

doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD.
Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Podoby a prístupy k verejnej správe

Mgr. František Kašický
veľvyslanec s osobitným poslaním
pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru,
Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Finančné mechanizmy, granty, grantové schémy a bilaterálne finančné nástroje a programy vo verejnej správe

doc. Ing. Ján Králik, CSc.
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Výzvy nových technológií k verejnej politike

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s
Potreba optimalizácie procesov implementácie marketingu vo verejnom sektore


Oblasti rokovania:
 Racionálne a integračné modely reformy verejnej správy
 Koncept smart cities - inteligentných miest
 Vývoj verejnej správy v podmienkach e-governmentu na Slovensku
 Spoločenské a politické požiadavky praxe a práva na verejnú správu
 Medzinárodné aspekty verejnej politiky a verejnej správy


Ďakujeme za zdieľanie tejto informácie medzi kolegami a tešíme sa na stretnutie.


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk
Central European Education Institute