logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Nové informácie v stredu

Aktuálne informácie a usmernenia k priebehu semestra, k štúdiu, ku konzultáciám, k posunu termínov a forme odovzdávania prác, informácie ku skúškam, štátnym záverečným a prijímacím skúškam, atď. zverejníme na našej internetovej stránke a na Moggise v priebehu zajtrajšieho dňa (v stredu).

Žiaľ, situáciu nevieme ovplyvniť a plne sa musíme riadiť nariadeniami a odporúčaniami štátnych orgánov a ochranou vášho a nášho zdravia.

 

Ďakujeme za pochopenie a želáme pevné zdravie.

 

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk