logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Seminár Praha

Seminár Praha v a. r. 2017/2018

23.11.2017 - 25.11.2017 2. ročník Mgr. MDŠ PS, 2. ročník Mgr. MDŠ KS, 2. ročník Mgr. EŠVS KS

01.02.2018 - 03.02.2018 1. ročník Mgr. MDŠ PS, 1. ročník Mgr. MDŠ KS, 1. ročník Mgr. EŠVS KS

22.02.2018 - 24.02.2018 1. ročník Bc. MVD PS, 2. ročník Bc. MVD PS, 3. ročník Bc. MVD PS

01.03.2018 - 03.03.2018 1. ročník Bc. MVD KS, 2. ročník Bc. MVD KS

08.03.2018 - 10.03.2018 3. ročník Bc.. MVD KS

 

1. deň - štvrtok

*Zraz pri škole (Bárdošova 33, Bratislava) o 14:45, odchod o 15:00

*Príchod do Prahy vo večerných hodinách

*Ubytovanie v htl. DUO, Teplická 492, Praha 9

*Osobné voľno

 

2. deň - piatok

*Raňajky

*9:00 odvoz na prednášky – VŠMVV Praha, U Santošky 17, Praha 5

*10:00-12:00 prednášky

*Obed - individuálne (nie je zahrnutý v cene pobytu)

*13:00-15:00 prednášky

*15:15 odvoz do htl.

*Osobné voľno

 

3. deň - sobota

*Raňajky

*9:00 odchod z Prahy

*Príchod do Bratislavy v poobedňajších hodinách

 

Služby poskytnuté školou bezplatne (dotované):

Doprava autobusom, 2x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe alebo dvojlôžkovej izbe s prístelkou v htl. 4*, 2x raňajky, technický sprievodca, poistenie, DPH

 

Nepovinné príplatky:

Jednolôžková izba (obmedzený počet) +30,- EUR / osoba / pobyt

 

Upozornenie:

Účasť (počas celého prednáškového dňa - piatok) na predmete "Seminár Praha" je povinná a je hodnotená zápočtom.

 

Informáciu o využití/nevyužití služieb poskytovaných školou, ako aj nahlásenie spolubývajúcich nám zašlite e-mailom na adresu info@vip-vs.sk ihneď, najneskôr do 01.10.2017!

 

V prípade, že nám uvedené do stanoveného termínu nenahlásite, prípadne sa nezúčastníte predmetu v rozvrhu plánovanom termíne, služby vám nebudú školou poskytnuté a zabezpečené bezplatne.


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk