logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Seminár Praha

Seminár Praha v a. r. 2018/2019


29.11.-01.12.2018      2. Mgr. EŠVS KS + 2. Mgr. MDŠ KS + 2. Mgr. MDŠ PS

07.02.-09.02.2019      2. Bc. MVD KS + 1. Bc. MVD PS + 1. Bc. MVD KS + 1. Bc. VS KS

14.02.-16.02.2019      1. Mgr. MDŠ PS + 1. Mgr. MDŠ KS + 1. Mgr. EŠVS KS

28.02.-02.03.2019      3. Bc. MVD PS + 3. Bc. MVD KS + 2. Bc. MVD PS

 

1. deň - štvrtok

*Zraz pri škole o 14:45, odchod o 15:00

*Príchod do Prahy vo večerných hodinách

*Ubytovanie v htl. DUO 4*, Teplická 492, Praha 9

*Osobné voľno

 

2. deň - piatok

*Raňajky

*9:00 odvoz na prednášky – VŠMVV Praha, U Santošky 17, Praha 5

*10:00-12:00 prednášky

*Obed - individuálne (nie je zahrnutý v cene pobytu)

*13:00-15:00 prednášky

*15:15 odvoz do htl. DUO 4*, Teplická 492, Praha 9

*Osobné voľno

 

3. deň - sobota

*Raňajky

*9:00 odchod z Prahy

*Príchod do Bratislavy v poobedňajších hodinách

 

Služby poskytnuté školou bezplatne (dotované):

Doprava autobusom, 2x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe alebo dvojlôžkovej izbe s prístelkou v htl. 4*, 2x raňajky, technický sprievodca, poistenie, DPH

 

Nepovinné príplatky:

Jednolôžková izba (obmedzený počet) +30,- EUR / osoba / pobyt

 

Upozornenie:

Účasť (počas celého prednáškového dňa - piatok) na predmete "Seminár Praha" je povinná a je hodnotená zápočtom.

 

Informáciu o využití/nevyužití služieb poskytovaných školou, ako aj nahlásenie spolubývajúcich nám zašlite e-mailom na adresu info@vip-vs.sk ihneď, najneskôr do 30.09.2018!

 

V prípade, že nám uvedené do stanoveného termínu nenahlásite, prípadne sa nezúčastníte predmetu v rozvrhu plánovanom termíne, služby vám nebudú školou poskytnuté a zabezpečené bezplatne.


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk