logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Oznámenie o výsledku volieb

Oznámenie o výsledku volieb do Akademického senátu Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

 

V dňoch 26.-27.11.2010 sa uskutočnili na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave voľby do akademického Senátu VŠMVV Praha, o.p.s. Volieb sa zúčastnilo 94 voličov, z celkového počtu 437 voličov. Všetky odovzdané hlasy boli platné. Voľby prebehli v súlade s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha s týmito výsledkami:

 

 Meno, priezvisko

 Počet získaných hlasov

 Ročník, stupeň, odbor

 Miroslav Dragun

 29

 1., Bc., MVD

 Martin Vlha, JUDr.

 9

 1., Mgr., MDŠ

 Prachářová Simona

 50

 2., Bc., MVD

 Peráčková Alexandra

 6

 2., Bc., MVD

 

Na základe výsledku volieb do Akademického senátu VŠMVV Praha konaných v dňoch 26.-27.11. 2010 sa členom Akademického senátu VŠMVV Praha stala:
Simona Prachářová s počtom získaných hlasov 50.


V Bratislave, dňa 29.11.2010

 

PhDr. Ľudovít Hucik
predseda volebnej komisie


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk