logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

MACKO, M.: Elektronické aukcie a verejné obstarávanie v roku 2011

Elektronické aukcie a verejné obstarávanie v roku 2011

 

Miroslav Macko

 

Elektronické aukcie, eaukcie. Od júna 2010 vo všetkých pádoch veľmi často skloňované slovné spojenie. Chválené do neba a zatracované. Kde sú elektronické aukcie v samospráve dnes a čo hovoria skúsenosti?

 

Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie ako proces je tu už roky. Je definované zákonom o verejnom obstarávaní a s ním súvisiacimi predpismi. Elektronická aukcia je jedna z častí procesu verejného obstarávania, nie je to jeho náhrada.

 

Ako prebieha verejné obstarávanie bez elektronickej aukcie?
Zjednodušene – verejný obstarávateľ zverejní Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Firmy, ktoré majú záujem sa súťaže zúčastniť kontaktujú verejného obstarávateľa a dostanú súťažné podklady. Majú niekoľko dní na kladenie otázok a komunikáciu s verejným obstarávateľom, prípravu ponuky a jej doručenie v zalepenej a označenej obálke. K predom určenému dátumu sú obálky s ponukami protokolárne otvorené za prítomnosti zástupcov uchádzačov, ponuky sú verejne prečítané a na mieste vyhodnotené. Najlepšia ponuka vyhrala, a uchádzači, ktorí predložili nevýherné ponuky majú jednoducho smolu.

Elektronické aukcie 1 

 

Čo sa mení s použitím elektronickej aukcie v horeuvedej situácii?
Verejný obstarávateľ o úmysle použiť v súťaži elektronickú aukciu informuje už v oznámení, ako aj v súťažných podkladoch. Proces verejného obstarávania je identický až do okamihu otvárania obálok s ponukami uchádzačov. Otváranie obálok s ponukami je neverejné a komisia neurčuje najvýhodnejšiu ponuku, len  kto splnil alebo nesplnil podmienky súťaže. Všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky verejného obstarávateľa sú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii, v ktorej dostanú možnosť vylepšiť ponuky predložené v zalepenej obálke, teda znížiť cenu, alebo vylepšiť iné prvky ponúk, ktoré sa v aukcii môžu vyhodnocovať. Každý uchádzač začína s hodnotami, ktoré ponúkol v obálke, a je nepretržite konfrontovaný s ponukami ostatných uchádzačov.
Ako sa elektronická aukcia skončí, záleží na vôli jednotlivých uchádzačov zlepšovať svoje ponuky a súťažiť. S trochou nadsázky môžeme povedať, že aukcia sa skončí vtedy, keď druhého a ďalších v poradí prestane baviť predkladať nové ponuky, alebo keď vyprší čas určený na predkladanie nových ponúk.

 

Aký teda je prínos použitia aukcie?
Cieľ použitia elektronickej aukcie v súťaži je jasný, za rozpočtové prostriedky získať maximum. Použitím elektronickej aukcie dáva verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom šancu súťažiť o zákazku, pretože víťaz súťaže je ten, kto dá najlepšiu ponuku v priamej konfrontácii s konkurenciou a nie ten, komu sa dobre podarilo tipnúť najlepšiu ponuku do zalepenej obálky.

 

Ako taká aukcia vlastne vyzerá?
Uveďme si príklad z jedného slovenského mesta, ktorý sa reálne uskutočnil. Išlo o nákup elektrickej energie. Tým, že verejný obstarávateľ urobil súťaž namiesto predĺženia zmluvy, ušetril 24 500 EUR oproti „štandardnej“ cene. Použitie elektronickej aukcie zvýšilo túto úsporu na vyše 27 000 EUR!
 

Elektronické aukcie - porovnanie

5 uchádzačov sa kvalifikovalo na účasť v elektronickej aukcii. Dvaja svoje úvodné ponuky vôbec nezmenili, avšak traja aktívne súťažili. Výsledok si môžete pozrieť na grafe.

 

Ako na to?
Elektronická aukcia je dnes zo zákona povinná pri realizácii nadlimitnej zákazky pri nákupe tovarov, a táto povinnosť sa od 1.1 2012 rozšíri aj na podlimitné zákazky, skôr či neskôr sa s ňou stretne každý, a preto je treba byť pripravený. Tam, kde je predpoklad vyššieho počtu aukcií sa oplatí zvažovať kúpu licencie aukčného systému, zaškolenie pracovníkov a používanie aukcií všade tam, kde je predpoklad úspory, a tam kde je predpoklad jednej aukcie mesačne obstaranie elektronických aukcií ako služby. Podmienky súťaže s aukciou alebo bez nej sú určené verejným obstarávateľom.
Keď aukcia neušetrí žiadne prostriedky, neznamená to že bola neúspešná. Práve naopak, znamená to, že aj doteraz ste nakupovali za najlepšie možné ceny!

 

 

Miroslav Macko - elektronické aukcie
 

Miroslav Macko
mmacko@eaukcie.sk
Autor článku je konzultant pre verejné obstarávanie a elektronické aukcie

 

(Obrázok Elektronické aukcie je zverejnený so súhlasom autora, krátený článok bol publikovaný v Obecných novinách)


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk