logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

MACKO, M.: Ako najvýhodnejšie obstarať v samospráve energie?

Ako najvýhodnejšie obstarať v samospráve energie?

 

Miroslav Macko

 

Zazmluvniť jeden rok či dva roky? Pevná cena, či obchodovanie na burze? Čo vlastne obstarať a ako?

 

Toto sú otázky, ktoré si kladie každý kompetentný, ktorý začína pripravovať súťažné podklady pre nákup elektrickej energie alebo plynu. Dnes na trhu pôsobí okrem bývalých prirodzených monopolov aj množstvo ďalších subjektov s vôľou súťažiť.

 

Energie sú tovar ako čokoľvek iné, preto je treba ich súťažiť miesto neustáleho predlžovania existujúcich kontraktov. Dnes bývalé monopoly ponúkajú rôzne „akcie“ pri predĺžení zmluvy, tam zľavu 10%, inde príspevok na environmentálny projekt a podobne, všetko v snahe udržať si zákazníka. Otázka je, či výška zľavy alebo príspevku je porovnateľná s možnou úsporou oproti doterajším nákladom.

 

Aká je možná úspora oproti doterajším nákladom?

Toto sa dá zistiť veľmi jednoducho – vykonaním prieskumu trhu. Jednoduchým oslovením doterajšieho dodávateľa a jedného, dvoch alternatívnych získate reálnu predstavu o možnej novej cene.

 

Čo sa súťaží pri elektrine?

Záleží od preferencií a potrieb každej samosprávy. Najjednoduchšie sa súťaží takzvaná silová energia aj s prevzatím zodpovednosti za odchýlku dodávateľom. Distribučný poplatok je určený regulátorom. Ak má samospráva v úradoch a v školách veľa akumulačných kachlí na kúrenie, oplatí sa súťažiť jednotkové ceny v slabom a silnom tarife. Ak sú odbery v priebehu dňa a noci približne vyrovnané, stačí súťažiť jednotný tarif, teda jednotkovú cenu pri predpokladanom množstve.

Aké je predpokladané množstvo? Predsa súčet reálne odobraného množstva energie za predchádzajúci rok za všetky prípojné miesta. Tabuľku s prípojnými miestami, ističmi a odbermi stačí poskytnúť ako prílohu k výzve, či súťažným podkladom.

Alternatívou k obstaraniu pevných cien je nákup energie na komoditnej burze. Ide o pomerne sofistikovanú problematiku, pri ktorej je treba neustále sledovať dianie na burze a podľa potreby robiť obchody, čo pre spotrebiteľa zvyčajne realizuje sprostredkovateľ za poplatok. Tento spôsob nákupu energií je výhodný najmä pre výrobné podniky či veľkoodberateľov, ktorých potreby kapacity odberu sa menia na týždennej či mesačnej báze. Samosprávy majú väčšinou spotrebu nemennú, takže v konečnom dôsledku porovnanie pevnej ceny potvrdenej elektronickou aukciou a niekoľkých obchodov na burze v roku bude vyrovnané. V prípade že ceny energií začnú dramaticky stúpať (čo je pomerne pravdepodobné), pevná cena na dlhšie obdobie je určite výhodnejšia.

 

Čo sa súťaží pri plyne?

Opäť je dobré pozrieť sa na faktúru, alebo si nechať poradiť od odborníkov. Súťažiť sa dá viacero položiek počnúc fixnou mesačnou sadzbou, poplatkami za distribúciu a prepravu pri predpokladanom ročnom objeme a za plyn samotný. Predmetom elektronickej aukcie však nemusia byť všetky menované položky, ale len to, čo tvorí vyše 90% celkovej ceny – plyn. Zvyčajne sa obstaráva jednotková cena v kWh alebo MWh, ktorá sa vyhodnocuje v elektronickej aukcii, pričom sú k bodom za cenu plynu pripočítané a vyhodnocované body aj za ostatné položky, ktoré sa v aukcii nemenia.

 

Výhra, výhra, výhra

Tým, že starosta alebo primátor nepredĺži zmluvu, ale urobí súťaž, ušetrí pri prvonákupe veľa peňazí. Vychádzajúc z priemerne dosahovaných úspor 20-45% pri elektrickej energii a 10-25% pri plyne ide o veľké sumy vyjadrené v peniazoch.

Za takto ušetrené peniaze sa dá urobiť kadečo, na čo by peniaze neboli. Zatepliť budovu úradu, dať na školu plastové okná, opraviť chodník pri hlavnej ceste, peniaze chýbajú všade. Prečo to neskúsiť.

Pri opakovaných nákupoch v ďalších obdobiach už úspora nebude taká, ako pri prvonákupe, pretože zreálnené ceny kopírujú aktuálne trhové. Ak medziročne zdražie elektrina v celej EÚ, nedá sa čakať úspora nákladov aj za dva roky. Stále však bude nákup energií výhodnejší, ak by obec len predlžovala zmluvu a tešila sa malej zľave, či nejakému príspevku.

 

Ako vyzerá aukcia na elektrickú energiu?

Tým, že verejný obstarávateľ urobil súťaž miesto predĺženia zmluvy, ušetril 24 500 EUR oproti „štandardnej“ cene. Použitie elektronickej aukcie zvýšilo túto úsporu na vyše 27 000 EUR!

Elektronické aukcie - porovnanie

5 uchádzačov sa kvalifikovalo na účasť v elektronickej aukcii. Dvaja svoje ponuky vôbec nezmenili, avšak traja aktívne súťažili.

 

Kedy súťažiť?

Koniec roka je z pohľadu verejného obstarávania za dverami. Začať treba otvorením zmluvy s aktuálnym dodávateľom a pozrieť časť o výpovedi zmluvy. Tiež je treba pamätať na potrebu oznámenia nového dodávateľa komodity príslušnej autorite v dostatočnom časovom predstihu. Súťažiť dodávateľa sa dá aj počas bežiacej výpovednej lehoty a zmenu dodávateľa komodity zabezpečuje nový dodávateľ. Netreba zabúdať ani na limity verejného obstarávania, kde tieto komodity spadajú podľa veľkosti obce alebo mesta väčšinou do podprahovej zákazky, alebo zákazky s nízkou hodnotou. Dobrá správa je, že stihnúť sa to dá ešte v tomto roku ak ste zmluvu včas vypovedali, alebo máte kratšiu výpovednú lehotu ako 3 mesiace, resp. máte zmluvu na dobu neurčitú.

 

Veríme, že tento článok bude inšpiráciou či vodítkom pre každého, kto hľadá úsporu nákladov a rozpočtové zdroje. Šetrenie pri nákupe je šetrenie, ktoré „bolí“ najmenej, tak prečo to neskúsiť?

 

 

Miroslav Macko - elektronické aukcie

Miroslav Macko, eBIZ Corp
mmacko@eaukcie.sk
Autor článku je konzultant pre verejné obstarávanie a elektronické aukcie


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk