logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Vincze, Š.: Naši študenti sa zúčastnili svetovo uznávanej konferencie National Model United Nations (NMUN) konanej v ČR

Študenti VŠMVV sa zúčastnili svetovo uznávanej konferencie National Model United Nations (NMUN) konanej v Českej republike

 

Šimon Vincze

 

Koncom novembra sa v kráľovskom meste Olomouc na východe Českej republiky konala medzinárodná verzia konferencie, ktorej domov a taktiež miestom s konaním dva krát ročne je New York. Model Organizácie Spojených národov má už viac ako 40 ročnú tradíciu a do Európy zavítal prvý krát v roku 2010 s premiérou v Olomouci a neskôr aj do Ríma, či francúzskeho Lillie. V rámci mimo americkej organizácie sa konferencia uskutočnila aj v Ekvádore či Galapágoch a budúci rok sa bude konať v Japonsku. Usporiadanie NMUN je na vysokej úrovni, svedčia o tom zúčastnení rečníci ako Kofi Annan či Ban Ki-moon a pestrá je aj rozmanitosť účastníkov, keďže v NY2015 sa zúčastnili zástupcovia vysokých škôl z 50 krajín vrátane Slovenska.

 

NMUN 2015 Olomouc - študentiJednoducho povedané, MNUN je imitácia rozhodovacích procesov OSN a organizátor konferencie, National Collegiate Conference Association (NCCA) sa snaží aby sa čo najviac zhodovali s realitou. Tento rok boli v Olomouci zastúpené 4 komisie UN: Bezpečnostná rada (SC), Valné zhromaždenie (GA), Ekonomická a sociálna rada (ECOSOC) a Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO). V nich boli prejednávané predom určené témy a ich úlohou bolo prijatie rezolúcií na ktorých štáty pracovali spoločne a ktoré museli byť schopné prejsť aspoň 2/3 väčšinovým hlasovaním. Zúčastnené krajiny boli v komisiách zastúpené dvomi delegátmi a v najväčšej komisii, Valnom zhromaždení, bolo zastúpených až 47 štátov. Delegácia študentov z Univerzity Konštantína Filozova v Nitre, vedená doktorkou Máriou Kočnerovou, doplnená tromi študentami zo Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV zastupovala štáty India, Švajčiarsko (GA,ECOSOC) a Bolívia.

 

Úlohou delegátov v konkrétnych komisiách je zastupovať svoj štát a presadzovať jeho záujmy na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Študenti musia nadobudnúť prehľad v histórii a v momentálnom stave štátu, vnútroštátnej a medzinárodnej politike ale najmä v postoji k diskutovaným témam. Rovnako sa musia orientovať v konkrétnych rezolúciách a medzinárodných dohodách, či vzájomných vzťahoch medzi národnými štátmi. Dôležitá je perfektná znalosť anglického jazyka, diplomatické vystupovanie a veľmi vhodná je aj taktická pripravenosť vyjednávania kompromisov, použitia tlaku a ústupu. Podmienkou úspešného vytvorenia návrhov pre rezolúcie je ovládanie terminológie ich písania ako aj štylistický koncept.

 

Kľúčovou pre študentov Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV bola juhoamerická pluralitná krajina Bolívia ktorú zastupovali. Jozef Hrabina ako hlavný delegát spolu so študentkou UKF Monikou Juricovou zastupovali krajinu v Ekonomickej a sociálnej rade (ECOSOC) v otázkach posilnenia postavenia žien a narábania s energiami. Vo Valnom zhromaždení (GA) zastávali pozíciu delegátov krajiny Michal Goga a Šimon Vincze, ktorí mali na programe rezolúcie v otázkach medzinárodnej spolupráce proti terorizmu a trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom ochrany životného prostredia.

 

Môžem hovoriť za všetkých zúčastnených keď poviem že týždeň v meste Olomouc, kde sme sa stretávali so študentami a pedagógmi z rôznych krajín, ktorý v obore medzinárodných vzťahov a diplomatickej komunikácie vynikali, bol náročný ale najmä hlboko inšpiratívny. Sme veľmi vďační, že nám bolo umožnené sa akcie takéhoto formátu zúčastniť a reprezentovať našu školu.


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk