logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Holubová, M.: Pobaltie bolo pešiakom na šachovnici dynastickej politiky

Pobaltie bolo pešiakom na šachovnici dynastickej politiky

 

Mária Holubová


Pobrežie Baltického mora bolo vždy v centre záujmu európskych mocností, nielen teraz. V období raného stredoveku žili na tomto území Pomorania, Prusi, Lotyši, Estónci, Kareli, ktorí nedokázali odolávať vojenskému tlaku Rádu nemeckých a mečových rytierov, ktorých cieľom bolo šíriť kresťanstvo. Po splnení svojej kresťanskej misie založili na tomto území cirkevné štáty Kurónsko a Livónsko.(zhruba územie dnešného Estónska a Lotyšska). Rádu nemeckých rytierov úspešne odolávalo len Litovské kniežatstvo, ktoré viedlo aktívnu zahraničnú politiku na základe svojej silnej armády a postavilo sa aj proti invázii Tatárov. Význam Litvy vzrástol za vlády kniežaťa Jagella, ktorý za pomoci poľskej šľachty uzavrel výhodný dynastický sobáš. Po smrti uhorského a poľského kráľa Ľudovíta I. z dynastie Anjou zdedila uhorskú korunu jeho dcéra Mária, ktorá sa vydala za Žigmunda Luxemburského, ktorý sa po jej smrti stal uhorským kráľom, nemeckým cisárom a nakoniec aj českým kráľom. Mladšia dcéra Hedviga z Anjou zdedila poľskú korunu a vydala sa za litovské knieža Jagella a tak sa dostali Jagellovci na poľský trón a spoločnými silami porazili v roku 1410 v bitke pri Grunwalde Rád nemeckých rytierov a zabránili jeho ďalšiemu postupu do Pobaltia.

 

V 16. storočí prejavil záujem o Pobaltie moskovský panovník Ivan IV., zakladateľ budúceho ruského impéria, ale proti jeho snahám sa postavilo Poľsko, Dánsko, Švédsko a vypukli livónske vojny, ktoré skončili víťazstvom tejto koalície a porážkou Ivana IV. Hrozného. V Kurónsku došlo k politickej zmene, keď veľmajster rádu Johann Kettler zmenil cirkevné vojvodstvo na svetské a vzniklo Kurónske vojvodstvo pod vládou dynastie Kettlerovcov.

 

O prístup k Baltickému moru a o získanie Pobaltia mal záujem aj ruský cár Peter I. Veľký a preto vypukol boj o hegemóniu v severnej Európe medzi ním a švédskym panovníkom Karolom XII. Severná vojna skončila bitkou pri Poltave a porážkou Švédska. Peter I. získal prístup k Baltickému moru a začal budovať nové hlavné mesto Petersburg. Kurónsko sa mu podarilo získať sobášnou politikou, keď svoju neter Annu Ivanovnu vydal za dediča kurónskeho trónu z dynastie Kettlerovcov, ktorý zomrel v mladom veku a nezanechal dediča. Geniálny ťah dynastickej politiky Petra I.sa prejavil v období, keď sa kurónska vojvodkyňa Anna Ivanovna stala ruskou cárovnou a Kurónsko sa pripojilo k ruskému impériu. Za nového kurónskeho vojvodu vymenovala svojho obľúbenca Ernesta Johanna Birona, ktorý sa stal jej poradcom vo vnútornej a zahraničnej politke. Za vlády Petrovej mladšej dcéry Alžbety Petrovny, musel vojvoda Biron s celou rodinou odísť do vyhnanstva. O titul kurónskeho vojvodu bol v Európe veľký záujem a o jeho získanie sa usilovalo veľa európskych princov, medzi nimi aj príbuzný francúzskeho kráľa Ľudovíta XV. princ de Conti, ktorý riadil jeho tajnú diplomaciu, ale ruskí cári nemali o uchádzačov zo západnej Európy záujem.

 

Ruská cárovná Katarína II. Veľká povolila Bironovi návrat z vyhnanstva pod podmienkou, že pokiaľ jeho syn Peter nebude mať mužského dediča, Kurónsko sa začlení do ruského impéria. Tak sa aj stalo, lebo Peter Biron mal len štyri dcéry a dve z nich zasiahli aktívne do európskych dejín. Ako majetkovú kompenzáciu si Peter Biron začal kupovať od rakúskej šľachty panstvá, ktoré opustila po pripojení Sliezska k Prusku, Záhaň a Náchod, ktoré aj s titulom vojvodkyne zdedila jeho najstaršia dcéra Vilhelmina u nás známa ako Katarína Záhaňská, čarokrásna pani kňažná z románu Boženy Němcovej Babička. Katarína Záhaňská bola naozaj jednou z najkrajších a najbohatších žien Európy a údajne aj milenkou kniežaťa Metternicha v čase napoleonskych vojen. Svoje sympatie jej prejavoval aj ruský cár Alexander I. a preto si vybral jej zámok v Ratibořiciach ako rokovacie sídlo so svojimi spojencami v čase koaličných vojen proti Napoleonovi Bonaparte. Katarína Záhaňská, ako neoficiálna partnerka kniežaťa Metternicha plnila dôležitú úlohu aj počas Viedenského kongresu v roku 1815 a na základe tohto vzťahu sa šepkalo, že Božena Němcová bola ich dcéra.... Na Viedenskom kongrese začala zažiariť aj hviezda jej mladšej sestry Dorothé de Talleyrand, ktorej sobáš so synovcom Mauricea de Talleyrand schválil ruský cár Alexander I., na základe osobnej žiadosti slávneho politika a diplomata. Dorothé, vojvodkyňa de Dino a Talleyrand sa stala nielen dedičkou celého Talleyrandovho majetku vo Francúzsku ale aj všetkých panstiev v Čechách a bola poslednou symbolickou dedičkou Kurónska. Dorotea Kurónska je pochovaná spolu s posledným kurónskym vojvodom Petrom Bironom a svojimi sestrami v rodinnej hrobke na zámku v Záhani v Čechách.

 

EURÓPA JE FAKT MALÁ.


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk