logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Vincze, Š.: Exkurzia Brusel

Začiatkom marca 2017 absolvovala delegácia zo Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave návštevu Bruselu a exkurziu do Európskeho parlamentu. Na základe aktívneho zapájania sa do odborných aj voľnočasových aktivít organizovaných našou vysokou školou, ako aj výpomoci pri takýchto aktivitách, boli vybraní študenti Šimon Vincze, Michaela Závodská a Lukáš Žiga. Za pedagogický zbor sa návštevy zúčastnila PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. a za Univerzitu Mateja Bela sa pridal aj u nás veľmi známy prof. Ing. Igor Kosír, CSc. Program návštevy zahŕňal dve noci v hoteli neďaleko centra a celodennú návštevu Európskeho parlamentu a Martens centra - oficálneho thinktanku jednej zo strán, ktoré v parlamente pôsobia.

 

Priamy let z Bratislavy na letisko Charleroi v Bruseli trvala necelé dve hodiny a do hotela to bolo 50 minút súkromným autobusom. Na druhý deň sme do parlamentu išli asi 15 minút metrom a nasledujúcu krátku prechádzku až k hlavnej budove nám spríjemňovalo malebné prostredie širšieho centra. Nutnosťou pre každého návštevníka Európskeho parlamentu je prejsť prísnou bezpečnostnou prehliadkou a dopredu ohlásená skupina je počas celej exkurzie sprevádzaná členmi parlamentnej ochranky.

 

V doobedňajších hodinách sa naša skupina, skladajúca sa z viac ako 40 účastníkov, medzi ktorými boli študenti vysokých a stredných škôl, pedagógovia a ďalší personál stretla s niekoľkými Slovákmi pracujúcimi v štruktúrach Európskeho parlamentu. Prvými zástupcami poslancov boli Vladimír Maňka zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov a Miroslav Mikolášik z Európskej ľudovej strany. Trojicu poslancov uzatvorila žena, pani Jana Žitňanská zo strany Európskych konzervatívcov a reformistov. Každý z poslancov v krátkosti predstavil svoju agendu a priblížil návštevníkom ako vyzerá práca v parlamente s ďalšími 750 členmi pléna. Záverom každej prednášky boli otázky a odpovede, ktoré zahŕňali širokú škálu tém od Brexitu až po možnosti stáže na pôde Európskych inštitúcií.

 

Na popoludňajší program sa skupina presunula do neďalekého Martens centra, oficálneho thinktanku Európskej ľudovej strany, v ktorom sa podľa slov jeho prezidenta, bývalého predsedu vlády Slovenskej republiky, Mikuláša Dzurindu, „pomocou práce vytvárajú inšpirácie pre ďalšie kroky a reakcie na Európske výzvy.“[1] Tu mali návštevníci centra možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí nepôsobia priamo v Európskom parlamente, či jeho štruktúre, no ich práca priamo súvisí s vytváraním agendy a krokov v Európskych inštitúciách v Bruseli. Odborníci na public affairs a lobbying v prostredí Bruselu a zahraničia nám priblížili svoje pracovné zameranie a zároveň poskytli informácie priamo z každodenného diania v hlavnom meste rozhodovacích procesov Európskej únie.

 

Cieľom výletu bolo pre mladých ľudí a skúsených pedagógov spoznávanie krajiny a mesta kde sa tvorí väčšina rozhodnutí určujúcich smer Európskeho projektu. Exkurzia a návšteva v Bruseli priblížila jej účastníkom život európskeho poslanca, administratívnych pracovníkov a v neposlednom rade ľudí, ktorí vytvárajú myšlienky a formujú politickú agendu pomocou občianskej iniciatívy. Študenti sa mali možnosť dozvedieť bezprostredné informácie o možnostiach účasti na platených stážach v štruktúrach bruselských inštitúcií a samozrejme spoznať jedno z európskych centier kultúry.

 

Na krátke zhrnutie exkurzie a odborných diskusií sme sa spýtali pedagogičky PhDr. Tatiany Tökölyovej, PhD.: „Pre študentov bolo nepochybne zaujímavé vidieť prácu našich poslancov z blízka a môcť sa spýtať na viacero otázok, ktoré ich z fungovania EP a činnosti poslancov zaujímali. Poobedné diskusie sa týkali viacerých pálčivých problémov, ktorým v súčasnosti EÚ čelí a tak si mohli otestovať svoje vedomosti nadobudnuté v škole, ale i otestovať svoje postoje a názory na aktuálne dianie.“

 

„Návštevu Bruselu hodnotím veľmi pozitívne. Exkurzia v Európskom parlamente bola zaujímavá a rovnako som si užil prehliadku mesta. Zažili sme množstvo prednášok, absolvovali obohacujúce diskusie a rovnako sme mali možnosť nadviazať nové známosti z radov ľudí pôsobiacich v Bruseli, ale aj ľudí zo Slovenska, ktorí majú podobné záujmy ako my. Myslím si, že do Európskeho parlamentu sa človek len tak ľahko nedostane. Mali sme možnosť dozvedieť sa viac o ponukách stáže a získať priame kontakty. Som veľmi vďačný, že sme dostali možnosť získať takúto skúsenosť.“ pridal s svoj pohľad aj študent tretieho ročníka, Lukáš Žiga.

 

[1] https://www.martenscentre.eu/wilfried-martens-centre-european-studies


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk