logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Publikácie - knihy

Knihy - odporučenú študijnú literatúru si môžete zakúpiť v knižnici Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave.

 

Publikácie vydané a schválené Edičnou komisiou Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha a Central European Education Institute s.r.o. určené na predaj:

 

Děd, M.: Náboženský fundamentalizmus

Děd, M.: Náboženský fundamentalizmus, Professional publishing, Praha 2011

7,- EUR

Ondria, P. - Šimoňák, V.: O práve, štáte a moci

Ondria, P., Šimoňák, V.: O práve, štáte a moci. Prvé vydanie. Professional publishing, Praha 2011 ISBN 978-80-7431-070-6

9,50 EUR

 

Vybrané odporúčané publikácie určené na predaj:

kniha-bez_obalky

Koper, J.: Vôľa veľmocí ako subjektívny faktor globalizácie. Zvolen 2004. ISBN 80-89029-84-1

5,- EUR

Krejčí, O.: Geopolitika středoevropského prostoru - rusky

Krejčí, O.: Geopolitika středoevropského prostoru. RUSKY Třetí vydání. Praha 2009. ISBN 978-80-7431-001-0

17,50 EUR

Krejčí, O.: Geopolitika středoevropského prostoru

Krejčí, O.: Geopolitika středoevropského prostoru. Třetí vydání. Praha 2009. ISBN 978-80-7431-001-0

17,50 EUR

Krejčí, O.: Lidská práva

Krejčí, O.: Lidská práva. Praha 2011. ISBN 978-80-7431-056-0

7,- EUR

Krejčí, O.: Mzinárodní politika

Krejčí, O.: Mezinárodní politika. 4 rozšířené vydání. EKOPRESS 2010. ISBN: 978-80-86929-60-6

30,- EUR

Krejčí, O.: Válka

Krejčí, O.: Válka. První vydání. Professional Publishing 2010.

5,- EUR

Krejčí, O.: Zahraniční politika USA

Krejčí, O.: Zahraniční politika USA. Praha 2009. ISBN 978-80-86946-68-9

26,- EUR

Kulasik, P.: Politológia

Kulašik, P.: Politológia (druhé prepracované a rozšírené vydanie). EFEKT - COPY spol. s. r. o., Hlohovec 2007

12,- EUR

kniha-bez_obalky

Štouračová, J.: Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím západního Balkánu. Praha 2010. ISBN 978-80-7431-017-1

10,- EUR

kniha-bez_obalky

Štouračová, J.: Ekonomická diplomacie České republiky. Praha 2008. ISBN 978-80-86946-71-9

10,- EUR

kniha-bez_obalky

Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a politológie. FPVaMV UMB, Banská Bystrica 2008. ISBN 978-80-8083-655-9

5,- EUR

Ostatné publikácie určené na predaj:

kniha-bez_obalky

Briška, F. a kol.: Teória a prax verejnej politiky. Banská Bystrica 2010

5,- EUR

kniha-bez_obalky

Čajka, P. - Rýsová, L.: Regionálny rozvoj a regionálna politika v kontexte poznatkovo-orientovanej spoločnosti. Zvolen 2008. ISBN: 978-80-89241-20-0

5,- EUR

kniha-bez_obalky

Gavlas, P.: Mezinárodní a národní bezpečnost. Praha 2007. ISBN 978-80-86747-27-9

9,- EUR

kniha-bez_obalky

Gavlas, P.: Mezinárodní bezpečnost po skončení studené války. Vybrané bezpečnostné otázky. Praha 2007. ISBN 978-80-86747-28-6

13,- EUR

kniha-bez_obalky

Holubová, M.: Dejiny Európskych veľmocí do roku 1914, Banská Bystrica 2011

3,80 EUR

kniha-bez_obalky

Kosír, I. - Pešout, I. a kol.: Politiky Európskej únie. Teória, história, prax a perspektíva. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. ISBN: 978-80-8083-551-4

13,- EUR

kniha-bez_obalky

Králik, J.: Samospráva a jej miesto v politickom systéme. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 2007. ISBN 978-80-8083-386-2

8,- EUR

kniha-bez_obalky

Kulašik, P. - Koper, J. - Kováčik, B.: Výskum vzájomnej kompatibility politických postojov súčasných straníckych elít na Slovensku. FPVaMV UMB, Banská Bystrica 2010, ISBN 978-80-557-0092-2

5,- EUR

kniha-bez_obalky

Matejka, Z.: Povolání diplomat. Plzeň 2008. ISBN 978-80-7380-029-1

5,- EUR

kniha-bez_obalky

Odborný časopis "Pro a proti", J. Šťouračová: Ekonomická diplomacie, Slovo o VŠMVVP, Projekty nadace ČEZ - CD ROM

3,- EUR

kniha-bez_obalky

Ondria, P.: Teórie a metódy empiricko - analytycky orientovanej politickej vedy. Banská Bystrica 2010, ISBN 978-80-8083-940-6

7,- EUR

kniha-bez_obalky

Ort, A.: Česká zahraniční politika. Plzeň 2005. ISBN 80-86898-35-0

9,- EUR

kniha-bez_obalky

Pekník, M.: Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu. Ústav politických vied SAV, Bratislava 2008. ISBN: 978-80-224-1062-5

5,- EUR

kniha-bez_obalky

Šebesta, Š. (ed.): Euroatlantické partnerstvo. NATO v dokumentoch z rokov 1990-1999.Bratislava 2000. ISBN 80- 85506-98-X

8,- EUR

kniha-bez_obalky

Terem, P.: Jadrová energia v štruktúre svetových energetických zdrojov. Medzinárodné súvislosti. Zvolen 2005. ISBN 80-89029-94-9

4,- EUR

kniha-bez_obalky

Terem, P.: Jadrové zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku. Banská Bystrica 2008. ISBN 978-80-8083-531-6

5,- EUR

kniha-bez_obalky

Veselý, Z.: České politické dějiny (od konce 18. do počátku 21. století). Praha 2005. ISBN 80-86747-24-7

13,- EUR

kniha-bez_obalky

Veselý, Z.: Československá a česká zahraniční politika 1990-2009 (Dokumenty). Praha 2003. ISBN 80-86747-01-8

10,- EUR

kniha-bez_obalky

Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a politológie. FPVaMV UMB, Banská Bystrica 2008. ISBN 978-80-8083-655-9

5,- EUR

kniha-bez_obalky

Workie M.T. a kol.: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Globálna finančná a hospodárska kríza príčiny - náklady - východiská.Bratislava 2009. ISBN: 978-80-7144-175-5

15,- EUR

 

Knižnica

e-mail: kniznica@vip-vs.sk

web: http://kniznica.vip-vs.sk/

 

Úradné hodiny knižnice:

Pondelok nestránkový deň
Utorok 10:00 - 14:00
Streda 10:00 - 14:00
Štvrtok 10:00 - 14:00
Piatok 12:00 - 15:00
Sobota 08:30 - 12:00
len počas sústredení

Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk