logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Zamestnanci, pedagogický zbor - Vysoká škola

 

PhDr. Marián Děd, PhD., MBA

Marián Děd

PhDr., PhD., MBA

 

marian.ded@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

 

Zástupca riaditeľa VaKIvBA VŠMVV Praha pre pedagogickú činnosť

 

Katedra svetovej politiky - poverený vedením

 

Akademický senát - člen

 

Edičná komisia - predseda

Ďalšie informácie: Děd, Marián

   

 

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

Radovan Gura

doc., PaedDr., PhD.

 

radovan.gura@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Ďalšie informácie: Gura, Radovan

   

 

PhDr. Mária Holubová, PhD.

Mária Holubová

PhDr., PhD.

 

maria.holubova@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Ďalšie informácie: Holubová, Mária

   

 

PhDr. Ľudovít Hucík, Ph.D., MBA

Ľudovít Hucík

PhDr., Ph.D., MBA

 

vedenie@vip-vs.sk

 

Riaditeľ VaKIvBA VŠMVV Praha

 

Edičná komisia - člen

   

 

PhDr. Mgr. František Kašický, MBA

František Kašický

PhDr., Mgr., MBA

 

frantisek.kasicky@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej poliltiky

Ďalšie informácie: Kašický, František

   

 

Mgr. Michal Klučiarovský, PhD.

Michal Klučiarovský

Mgr., PhD.

 

michal.kluciarovsky@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

 

Edičná komisia - tajomník

Ďalšie informácie: Kluciarovský, Michal

   

 

Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Ján Koper

prof., PhDr., PhD.

 

jan.koper@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Koper, Ján

   

 

Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Branislav Kováčik

doc., PhDr., PhD.

 

branislav.kovacik@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

 

Akademická rada VŠMVV Praha - člen

Ďalšie informácie: Kováčik, Branislav

   

 

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Ján Králik

doc., Ing., CSc.

 

jan.kralik@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Králik, Ján

   

 

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

Oskar Krejčí

prof., PhDr., CSc.

 

vedenie@vip-vs.sk

 

 

Ďalšie informácie: Krejčí, Oskar

   

 

Martina Kubová

Martina Kubová

 

 

info@vip-vs.sk

+421 917 234 560

02 / 54 79 20 73

 

Študijné oddelenie

   

 

PhDr. Ingrid Kuzmínová

Ingrid Kuzmínová

PhDr.

 

info@vip-vs.sk

ingrid.kuzminova@vip-vs.sk

+421 917 234 560

02 / 54 79 20 73

 

Študijné oddelenie - vedúca

 

Tajomníčka

   

 

JUDr. PhDr. Martin Laca, PhD.

Martin Laca

JUDr., PhDr., PhD.

 

martin.laca@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

 

 

Ďalšie informácie: Laca Martin

   

 

Mgr. Peter Majláth

Peter Majláth

Mgr.

 

peter.majlath@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov

Ďalšie informácie: Majláth, Peter

   

 

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Dušan Masár

doc., Ing., PhD.

 

dusan.masar@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Masár, Dušan

   

 

JUDr. Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová, PhD.

Zuzana Medelská Tkáčová

JUDr., Mgr., PhD.


zuzana.medelska@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Medelská Tkáčová, Zuzana

   

 

JUDr. PhDr, Mgr. Jozef Medelský, PhD.

Jozef Medelský

doc. JUDr. PhDr. Mgr., PhD.

 

jozef.medelsky@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Medelský, Jozef

   

 

Ján Pitoňák

Mgr., Ing., MPH, MBA

 

jan.pitonak@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Pitoňák, Ján

   

 

Mgr. Dagmar Šefčíková

Dagmar Šefčíková

Mgr.

 

dagmar.sefcikova@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov

Ďalšie informácie: Šefčíková, Dagmar

   

 

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

Peter Terem

prof., PhDr., PhD.

 

peter.terem@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Ďalšie informácie: Terem, Peter

   

 

Mgr. Ing. Eva Urbanová

Eva Urbanová

Mgr., Ing.


eva.urbanova@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov

Ďalšie informácie: Urbanova, Eva

   

 

PhDr. Ing. Miriam Zajacová, Ph.D., MBA

Miriam Zajacová

PhDr., Ing., Ph.D., MBA

 

vedenie@vip-vs.sk

 

Edičná komisia - člen

 

Central European Education Institute s.r.o. - konateľka

   

Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk