logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Zamestnanci, pedagogický zbor - Vysoká škola

 

RNDr. Renáta Blažeková, PhD.

Renáta Blažeková

RNDr., PhD.

 

renata.blazekova@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov

Ďalšie informácie: Blažeková, Renáta

   

 

Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

Peter Čajka

doc., PhDr., PhD.

 

peter.cajka@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Ďalšie informácie: Čajka, Peter

   

 

PhDr. Marián Děd. PhD.

Marián Děd

PhDr., PhD.

 

marian.ded@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

 

Zástupca riaditeľa VaKIvBA VŠMVV Praha pre pedagogickú činnosť

 

Poverený vedením Katedry svetovej politiky

 

Akademický senát - člen

Ďalšie informácie: Děd, Marián

   

 

JUDr. Ing. Anna Hoľková, PhD. et. PhD.

Anna Ďurfina

JUDr., Ing., PhD. et PhD.

 

anna.durfina@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Ďalšie informácie: Ďurfina, Anna

   

 

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.

Silvia Gáliková

prof., PhDr., CSc.

 

silvia.galikova@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Ďalšie informácie: Gáliková, Silvia

   

 

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

Radovan Gura

doc., PaedDr., PhD.

 

radovan.gura@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Ďalšie informácie: Gura, Radovan

   

 

Mgr. Peter Hajnala, PhD.

Peter Hajnala

Mgr., PhD.

 

peter.hajnala@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Hajnala, Peter

   

 

Mgr. Peter Hoffmann, PhD.

Peter Hoffmann

Mgr., PhD.

 

peter.hoffmann@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Hoffmann, Peter

   

 

PhDr. Jana Hogh

Jana Hogh

PhDr., Ph.D.

 

jana.hogh@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov - vedúca

 

Akademický senát VŠMVV Praha - člen

Ďalšie informácie: Hogh, Jana

   

 

PhDr. Mária Holubová, PhD.

Mária Holubová

PhDr., PhD.

 

maria.holubova@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Ďalšie informácie: Holubová, Mária

   

 

PhDr. Ľudovít Hucík

Ľudovít Hucík

PhDr., Ph.D.

 

vedenie@vip-vs.sk

 

Riaditeľ VaKIvBA VŠMVV Praha

 

Akademická rada VŠMVV Praha - člen

 

Kolégium rektora VŠMVV Praha - člen

 

Edičná komisia - člen

   

 

Doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.

Nadežda Jankelová

doc., Ing., PhD.

 

nadezda.jankelova@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Jankelová, Nadežda

   

 

Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Ján Koper

prof., PhDr., PhD.

 

jan.koper@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Koper, Ján

   

 

PhDr. Sandra Kotlebová, PhD.

Sandra Kotlebová

PhDr., PhD.


sandra.kotlebova@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov

Ďalšie informácie: Kotlebová, Sandra

   

 

Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Branislav Kováčik

doc., PhDr., PhD.

 

branislav.kovacik@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

 

Akademická rada VŠMVV Praha - člen

Ďalšie informácie: Kováčik, Branislav

   

 

Ing. Dušan Kozovský, PhD.

Dušan Kozovský

Ing., PhD.

 

dusan.kozovsky@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Kozovský, Dušan

   

 

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Ján Králik

doc., Ing., CSc.

 

jan.kralik@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Králik, Ján

   

 

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

Oskar Krejčí

prof., PhDr., CSc.

 

vedenie@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Ďalšie informácie: Krejčí, Oskar

   

 

Martina Kubová

Martina Kubová

 

 

info@vip-vs.sk

+421 917 234 560

02 / 54 79 20 73

 

Študijné oddelenie

   

 

PhDr. Ingrid Kuzmínová

Ingrid Kuzmínová

PhDr.

 

info@vip-vs.sk

ingrid.kuzminova@vip-vs.sk

+421 917 234 560

02 / 54 79 20 73

 

Študijné oddelenie - vedúca

 

Tajomníčka

   

 

Ing. Dušan Masár, PhD.

Dušan Masár

Ing., PhD.

 

dusan.masar@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Masár, Dušan

   

 

JUDr. PhDr, Mgr. Jozef Medelský, PhD.

Jozef Medelský

JUDr. PhDr. Mgr., PhD.

 

jozef.medelsky@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Medelský, Jozef

   

 

Miloslav Púčik

PhDr., CSc.

 

miloslav.pucik@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Ďalšie informácie: Púčik, Miloslav

   

 

Mgr. Dagmar Šefčíková

Dagmar Šefčíková

Mgr.

 

dagmar.sefcikova@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov

Ďalšie informácie: Šefčíková, Dagmar

   

 

Matej Šimášek

PhDr., JUDr., PhD.

 

matej.simasek@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Šimášek, Matej

   

 

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., plk. v. v.

František Škvrnda

doc., PhDr., CSc., plk. v. v.

 

frantisek.skvrnda@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Ďalšie informácie: Škvrnda, František

   

 

Boris Sloboda

Mgr., PhD.

 

boris.sloboda@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Ďalšie informácie: Sloboda, Boris

   

 

Mgr. Gabriela Somová

Gabriela Somová

Mgr.

 

info@vip-vs.sk

+421 917 234 560

02 / 54 79 20 73

 

Študijné oddelenie

   

 

Špec. Jana Švecová

Jana Švecová

Špec.

 

jana.svecova@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov

Ďalšie informácie: Švecová, Jana

   

 

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

Peter Terem

prof., PhDr., PhD.

 

peter.terem@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Ďalšie informácie: Terem, Peter

   

 

PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

Tatiana Tökölyová

PhDr., PhD.

 

tatiana.tokolyova@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

 

Akademický senát VŠMVV Praha - podpredsedníčka

Ďalšie informácie: Tökölyová, Tatiana

   

 

PhDr. Tomáš Zajac

Tomáš Zajac

PhDr., Ph.D.

 

tomas.zajac@vip-vs.sk

 

Marketingové oddelenie - vedúci

 

Katedra verejnej politiky

 

Edičná komisia - člen

 

Klub absolventov - podpredseda

 

Web, facebook - administrátor

 

Spravodaj VŠMVV - predseda redakčnej rady

 

Plesový výbor - predseda

Ďalšie informácie: Zajac, Tomáš

   

 

PhDr. Ing. Miriam Zajacová

Miriam Zajacová

PhDr., Ing., Ph.D.

 

vedenie@vip-vs.sk

 

Akademická rada VŠMVV Praha - člen

 

Kolégium rektora VŠMVV Praha - člen

 

Edičná komisia - člen

 

Central European Education Institute s.r.o. - konateľka

   

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bárdošova 33, 831 01 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk