logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

PhDr. Mária Holubová, PhD.

Mária Holubová

PhDr., PhD.

 

maria.holubova@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Konzultačné hodiny

 

Vyučované predmety

Diplomatický protokol 
Spoločenský protokol 
Dejiny medzinárodných politických vzťahov

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

1996–1999 Študijný pobyt Francúzsko, Lyceé Lesage vo Vannes

od 1999 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Banská Bystrica, odborný asistent

2007 Obhajoba rigoróznej práce v odbore Medzinárodné vzťahy „Kultúrna politika EÚ a problém multijazykovej komunikácie – PhDr.

2010 Obhajoba dizertačnej práce v odbore Medzinárodné vzťahy „Prezentácia slovenskej národnej identity ako súčasť zahraničnej politiky“ – PhD.

Vybraná publikačná činnosť

Formovanie a charakter vzťahov ČSR k arabským štátom v rokoch 1945-1963

Dejiny veľmocí v rokoch 1914-1945

Dejiny európskych veľmocí do roku 1914

Protokol a etiketa v historických súvislostiach

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Právnická fakulta Remeš, Francúzsko

Lycée Lesage Vannes, Francúzsko

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Francúzsky jazyk
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

Odborná asistentka:

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Právnická fakulta UMB Banská Bystrica

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk