logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

PhDr. Marián Děd, PhD., MBA

Marián Děd

PhDr., PhD., MBA

 

marian.ded@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

 

Zástupca riaditeľa VaKIvBA VŠMVV Praha pre pedagogickú činnosť

 

Katedra svetovej politiky - poverený vedením

 

Akademický senát - člen

 

Edičná komisia - predseda

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

Filozofia
Public relations
PR vo verejnej správe
Genéza a základy PR

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Filozofia, PR a svetové náboženstvá.

Vybraná publikačná činnosť

Děd, Marián: Náboženský fundamentalizmus. Praha: Professional Publishing, Central European Education Institute, 2011. ISBN 978-80-7431-067-6; 978-80-89581-00-9.

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

 

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk 
Nemecký jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Zástupca riaditeľa Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha pre pedagogickú činnosť

Poverený vedením Katedry svetovej politiky

Akademický senát - člen

Edičná komisia - predseda

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

 

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk