logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

Špec. Jana Švecová

Jana Švecová

Špec.

 

jana.svecova@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

Ruský jazyk

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

Vybraná publikačná činnosť

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

 

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Ruský jazyk
Francúzsky jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Lektor jazykov

Funkcie na iných VŠ

 

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu
Kancelária primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Záujmy a záľuby

 


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk