logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

Lucia Tuleková Henčelová

PhDr., PhD.

 

lucia.tulekova@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

 

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecké a pedagogické zameranie na oblasť Blízkeho východu, medzinárodnej humanitárnej a rozvojovej pomoci.

Vybraná publikačná činnosť

Kolektív autorov.: Atlas komunitných centier. Asociácia komunitných centier. Bratislava 2008, ISBN 978-80-969883-2-7

Kolektív autorov.: Rozprávky z čistého lesa. Úrad verejného zdravotníctva SR. Bratislava 2008, ISBN 978-80-7159-169-6

Henčelová L.: Postavenie palestínskych utečencov v Libanone. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Interpolis 2007, Bratislava 2007

Tuleková Henčelová L.: Životné podmienky Palestínčanov v utečeneckých táboroch v Libanone. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Interpolis 2008, v tlači

Tuleková Henčelová L.: Občianska vojna v Libanone a jej dôsledky na životné podmienky Palestínčanov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2008:Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, Smolenice 2008, v tlači

Tuleková Henčelová L.: Palestínski utečenci v Libanone. Zborník z medzinárodnej konferencie Konflikty i spory miedzynarodove, Lodz-Poľsko 2008, v tlači

Tuleková Henčelová L.: Projekt Reštart. Zborník príspevkov z konferencie. Bratislava 2008, Inštitút pre vzdelávanie a regionálny rozvoj, ISBN 978-80-970093-0-4

Kolektív autorov: Iná realita: chudoba, sociálna deprivácia a užívanie inhalantov v rómskych osídleniach na východnom Slovensku. Recenzovaná monografia z terénneho výskumu. Nadácia otvorenej spoločnosti. Bratislava. 2011

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Predseda Komisie pre rómsku národnostnú menšinu, Úrad vlády SR

Člen správnej rady Spoločnosti komunitných centier

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

 

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Poľský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Projektový koordinátor, Spoločnosť komunitných centier

Záujmy a záľuby

 


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bárdošova 33, 831 01 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk