logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

Ing. Barbora Kövešová

Barbora Kövesová

Ing.

 

barbora.kovesova@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

Nemecký jazyk

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

Vybraná publikačná činnosť

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

 

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Nemecká jazyk 
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Lektor jazykov

Funkcie na iných VŠ

 

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Ekonomická riaditeľka

Záujmy a záľuby

Kultúra 
Literatúra 
Príroda


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bárdošova 33, 831 01 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk