logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

RNDr. Renáta Blažeková, PhD.

Renáta Blažeková

RNDr., PhD.

 

renata.blazekova@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

 

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

ESL, EFL, jazykoveda, psychológia vzdelávania, metódy jazykového vzdelávania, jazykové vzdelávanie učiteľov jazyka, jazykové vzdelávanie študentov jazyka

Vybraná publikačná činnosť

Learning to Teach Mathematics: Integrating Issues of Context, Language and Culture. PhD Thesis, Indiana University, 2003.

Experiential Language Learning Using the World Wide Web in an International Context. Coauthor: Michael Thomas. Published in Proceedings from the YSU conference, June,  1999.

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Unicert LUCE

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Indiana University, Bloomington, IN, USA (1997-2003) – PhD  study – Language Education Department;

GA (Graduate Assistant)  to the Department Chair – Language Education Department;

Associate instructor for undergraduate and graduate courses – Language Education department, Student Academic Center

 

GA and Instructor for the Bilingual/Multicultural Summer Institute – for international students and 28 educators from South Africa – Language Education Department

 

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

French - basics

German – pre-intermediate, passive

Russian – pre-intermediate, passive

Hungarian – advanced, passive

English – fluent, active

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg, lektor jazykov

Funkcie na iných VŠ

PanEU BA - Učiteľ odborného AJ

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Tvoja jazykovka, s.r.o. - konateľ, učiteľ, prekladateľ, tlmočník AJ

Tatra banka a iné organizácie a agentúry - prekladateľ

Úrad vlády, rôzne firmy, súkromné osoby - učiteľ AJ

Záujmy a záľuby

Ľudia - rôzne vekové kategórie, rôzne národnosti, kultúry, ...

Jazyky, kultúry, cestovanie, príroda a prírodné krásy, ...

Šport - obzvlášť vysokohorská turistika, lyžovanie, futbal, volejbal, plávanie, stolný tenis, ...


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk