logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

Mgr. Dagmar Šefčíková

Dagmar Šefčíková

Mgr.

 

dagmar.sefcikova@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

 

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Lektorka nemeckého a ruského jazyka

Vybraná publikačná činnosť

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Inštitút ruského jazyka A.S.Puškina, Moskva

Pedagogická fakulta, Moskva

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Nemčina – C2, Ruština – C1, Angličtina - B2

Funkcie na VŠMVV Praha

Lektorka nemeckého a ruského jazyka

Funkcie na iných VŠ

 

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

Ručné práce, maľovanie na textil, cestovanie


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk