logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

PhDr. Mgr. František Kašický, MBA

František Kašický

PhDr., Mgr., MBA

 

frantisek.kasicky@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej poliltiky

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

 

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

- Obrana a bezpečnosť štátu

- Zahraničná politika a medzinárodné vzťahy

- Fondy, granty, finančné mechanizmy a bilaterálne finančné nástroje a programy medzinárodnej spolupráce

Vybraná publikačná činnosť

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Spoločnosť priateľov Slovenska - Norsk Slovakisk Forum (Nórske kráľovstvo) - čestný člen

Slovenská motocyklová federácia

Kynologický klub Častá - predseda

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

1995 Akademie der Bundeswehr fur Information und Kommunikation, Strausberg, SRN (Akadémia Bundeswehru pre informácie a komunikáciu)

2001 Defense Information School, Maryland, USA (Informačná škola obrany)

2000 - 2001 Defense Language Institute, Texas, USA (Vojenský jazykový inštitút)

2019 - NC - Newton College, Brno, Česká republika - Collegium Humanum - Warsaw Management University v asociácii s NC - Newton College Brno, ABS - Apsley Business School London - titul: Master of Business Administration - MBA

Ocenenia

- viaceré vojenské vyznamenania

Znalosť cudzích jazykov

Anglický, ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

 

Funkcie na iných VŠ

 

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

- Veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu

- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Záujmy a záľuby

šport – futbal, volejbal, hokej, kynológia, mototuristika, rodina


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk