logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Otázky a odpovede | Vysoká škola

Často kladené otázky - FAQ

Môžem sa ešte prihlásiť na štúdium v akademickom roku 2020/2021?
Áno, prihlášky sa môžu podávať do 05.09.2020. Podrobnejšie informácie o príjimacom konaní.

 

Kedy sa uskutočnia prijímacie pohovory pre ak. rok 2020/2021?
Prijímacie pohovory sa uskutočnia v 4. termínoch: 
1. termín 25.03.2020 (streda) 
2. termín 12.06.2020 (piatok) 
3. termín 03.07.2020 (piatok) 
4. termín 05.09.2020 (sobota)

 

Čo treba urobiť, keď sa chcem prihlásiť na Vysokú školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave?
Stačí vyplniť a zaslať prihlášku - elektronicky z https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy:
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky.

 

V akom jazyku prebieha štúdium?
Výučba (okrem cudzích jazykov) je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

 

Má Vaša vysoká škola akreditáciu?
Áno, VŠMVV má akreditáciu na Bc. aj Mgr. štúdium. Okrem toho na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 10.11.2008 dostala oficiálne povolenie poskytovať akreditované bakalárske a magisterské štúdium aj na území SR. Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave patrí pod akreditáciu Vysokej školy mezinárodních a veřejních vztahů Praha, o.p.s.
Zároveň v rámci komplexnej akreditácie v Slovenskej republike, ktorá prebiehala na VŠMVV Praha a vo Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave počas roka 2016 a 2017 získala VŠMVV Praha - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave od Akreditačnej komisie SR hodnotenie B+, čím škola splnila všetky zákonné podmienky na ďalšie pôsobenie na území Slovenskej republiky.

 

Kde a ako často prebieha externé štúdium?
Prednášky sa realizujú vo Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave na Tomášikovej 22 (Ružinov) - kontakty.
Výučba pre externé (kombinované) štúdium je koncipovaná formou sústredení niekoľko krát za semester. Výučba prebieha v piatky poobede a soboty celý deň.

 

Poskytujete aj denné štúdium?
Áno, denne sa dá študovať bakalársky študijný program "Medzinárodné vzťahy a diplomacia" a magisterský študijný program "Medzinárodné a diplomatické štúdia".

 

Poskytujete aj externé štúdium?
Áno, externe môžete študovať bakalárske študijné programy "Medzinárodné vzťahy a diplomacia" s dĺžkou štúdia 3 roky a magisterské študijné programy "Medzinárodné a diplomatické štúdia" s dĺžkou štúdia 2 roky. (Uvádzame štandardnú dĺžku štúdia).

 

Beriete aj bez prijímacích skúšok? Z čoho budem robiť prijímačky?
U nás to bez prijímačiek nepôjde, no nemáte sa čoho báť...

Uchádzači o externú formu štúdia
absolvujú prijímacie konanie formou ústneho pohovoru, ktorý je zameraný na overenie všeobecných predpokladov pre štúdium, úrovne všeobecno-vedomostného prehľadu, komunikačných zručností a na preverenie záujmu uchádzača o štúdium vybraného oboru.

Uchádzači o dennú formu štúdia
absolvujú písomný test zameraný na všeobecno-vedomostný prehľad a motivačný pohovor.

 

Čo spadá pod všeobecno-vedomostný prehľad? Aká je odporúčaná literatúra?
dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti, prehľad a aktuálnom politickom dianí doma i v zahraničí v rámci stredoškolskej problematiky.
Odporúčaná literatúra
.

 

Beriete pri prijímacích pohovoroch do úvahy výsledky zo strednej školy?
Nie, na výsledky dosiahnuté počas štúdia na strednej škole v prijímacom konaní neprihliadame a neberieme ich do úvahy.

 

Mám ukončené vysokoškolské štúdium 1./2./3. stupňa. Môžem si podať prihlášku na magisterské štúdium?
Áno, ak ste študovali príbuzný odbor. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@vip-vs.sk.


Aké dokumenty je potrebné zaslať spolu s prihláškou?
Preferujeme elektronickú formu prihlášky, ku ktorej nie je potrebné priložiť žiadne dokumenty, ani nie je potrebné vypísať známky zo strednej školy.
Životopis, doklad o úhrade a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom z VŠ) dodáte pri prijímacom konaní.

 

Mám v prihláške vypísať aj známky z jednotlivých ročníkov strednej školy?
Nie, pri prijímacom konaní sa na známky zo strednej školy neprihliada, dôležité je úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov.

 

Mám podať prihlášku poštou alebo elektronicky?
Uprednostňujeme elektronickú formu prihlášky.

 

Čo mám robiť ak sa nemôžem zúčastniť prijímacieho konania, na ktoré som dostal pozvánku?
Mailom zašlite žiadosť o možnosť zúčastniť sa nasledovného termínu prijímacieho konania.

 

Čo ak sa ešte len chystám na maturitu?
Ak maturujete najneskôr v mesiaci september, maturitné vysvedčenie nám stači doručiť čo najskôr, najneskôr v deň zápisu na štúdium. Prijímacích pohovorov sa môžete zúčastniť.

 

Ako mám postupovať, keď som už podal prihlášku?
Po podaní  Vašu prihlášku spracujeme a v dostatočnom časovom predstihu Vám pošleme pozvánku na prijímacie pohovory. Čo najskôr po podaní prihlášky uhraďte stanovený poplatok za prijímacie konanie vo výške 35 €.

 

Je poplatok za prijímacie konanie na vysokú školu zadarmo?
Nie, poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,- EUR a platí sa prevodom na účet školy:
Číslo účtu: 1030437005/1111 (Unicredit Bank) - IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005 BIC: UNCRSKBX
Číslo účtu: 2922850879/1100 (Tatra banka, a.s.) - IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879 BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy.
Konštantný symbol: 0308

 

Do kedy a akým spôsobom je potrebné uhradiť poplatok za prijímacie konanie?
Bankovým prevodom, priamym vkladom na účet alebo poštovou poukážkou najneskôr do termínu prijímacieho konania.
Číslo účtu: 1030437005/1111 (Unicredit Bank) - IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005 BIC: UNCRSKBX
Číslo účtu: 2922850879/1100 (Tatra banka, a.s.) - IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879 BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód) alebo rodné číslo.
Konštantný symbol: 0308


Nevyhovujú mi termíny prijímacích pohovorov. Mám ešte nejakú šancu absolvovať ich?
V prípade, ak Vám uvedené termíny prijímačiek nevyhovujú, radi Vám po dohode s našim študijným oddelením stanovíme náhradný termín, prípadne dodatočné prijímačky, pričom individuálny termín prijímacích pohovorov je spoplatnený - poplatky.


Vzťahujú sa na Vašu školu poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia?
Nie.


Platí sa za štúdium na VŠMVV?
Áno, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. je súkromná zahraničná VŠ. Poplatky za štúdium.

 

Do kedy a akým spôsobom je potrebné uhradiť poplatok za štúdium?
Bankovým prevodom, priamym vkladom na účet alebo poštovou poukážkou do termínu zápisu na štúdium.

 

Čo mám urobiť keď som zabudol prihlasovacie údaje do informačného  systému Moggis?
Požiadať mailom o vygenerovanie nových prístupových údajov na info@vip-vs.sk.

 

Nenašli ste tu odpoveď na svoju otázku?
Kontaktujte nás na info@vip-vs.sk.


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk
Central European Education Institute