logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Rozvrh a harmonogram akademického roka

Rozvrhy

nájdete v Moggise - záložka Nástěnka->Dokumenty v polovici mesiaca september (najneskôr do dňa zápisu)

 

 

Harmonogram akademického roka 2016/2017 v prílohe (.PDF)

 

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

• občiansky preukaz

• 2x fotografiu na index (formát: 3,5 x 4,5 cm)

• 1x podpísanú Zmluvu o výuke spolu s dokladom o úhrade školného (ak ste ju už neposlali vopred poštou)

• písacie potreby a lepidlo

prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali pri prijímacom konaní

 

 

Zápis študentov na štúdium v akademickom roku 2016/2017

MVD = Medzinárodné vzťahy a diplomacia, VSSV = Verejná správa a styk s verejnosťou
MDŠ = medzinárodné a diplomatické štúdia, EŠVS = Európske štúdia a verejná správa


12.09.2016 – prezenčná forma

1. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) - 09:00 - učebňa P3

2. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) - 12:00 - učebňa P1

 

13.09.2016 – prezenčná forma

3. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) - 09:00 - učebňa P3

1. roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium) - 11:00 - učebňa P1

2. roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium) - 13:00 - učebňa P3

 

14.09.2016 – kombinovaná forma

1. roč. Bc. MVD KS (externé štúdium) - 12:00 - učebňa P3

1. roč. Bc. VSSV KS (externé štúdium) - 12:00 - učebňa P3

1. roč. Mgr. MDŠ KS (externé štúdium) - 14:00 - učebňa P1

1. roč. Mgr. EŠVS KS (externé štúdium) - 14:00 - učebňa P2

 

Ak ste boli prijatá/tý k štúdiu do 1.ročníka (Bc./Mgr.) štúdia - a.r. 2016/2017 a dňa 12.-14.9.2016 ste sa nedostavili k zápisu, ponúkame Vám možnosť urobiť tak v náhradnom termíne, a to 22.9.2016 (štvrtok) o 14:00.

Vašu účasť nám potvrďte vopred e-mailom na info@vip-vs.sk.

Ak Vám tento termín nevyhovuje a máte naďalej záujem o štúdium, kontaktujte nás telefonicky na 0917 234 560 alebo 02 / 54 79 20 73.

 

Zápis študentov do 2. a 3. ročníka kombinovanej formy štúdia

2. roč. Bc. MVD KS - 23.09.2016 o 12:00 - učebňa P5

2. roč. Mgr. EŠVS KS - 30.9.2016 o 12:00 - učebňa P2

2. roč. Mgr. MDŠ KS - 30.9.2016 o 13:00 - učebňa P3

3. roč. Bc. VSSV KS - 01.10.2016 o 08:00 - učebňa P1

3. roč. Bc. MVD KS - 01.10.2016 o 08:00 - učebňa P1

 


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bárdošova 33, 831 01 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk