logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Rozvrh a harmonogram akademického roka

Rozvrhy

nájdete v Moggise - záložka Nástěnka->Dokumenty v polovici mesiaca september (najneskôr do dňa zápisu)

 

 

Harmonogram akademického roka 2016/2017 v prílohe (.PDF)


Harmonogram akademického roka 2017/2018 v prílohe (.PDF)

 

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

• občiansky preukaz

• 2x fotografiu na index (formát: 3,5 x 4,5 cm)

• 1x podpísanú Zmluvu o výuke spolu s dokladom o úhrade školného (ak ste ju už neposlali vopred poštou)

• písacie potreby a lepidlo

prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali pri prijímacom konaní

 

 

Zápis študentov na štúdium v akademickom roku 2017/2018

MVD = Medzinárodné vzťahy a diplomacia, VSSV = Verejná správa a styk s verejnosťou
MDŠ = medzinárodné a diplomatické štúdia, EŠVS = Európske štúdia a verejná správa


Termíny zápisov do všetkých ročníkov prezenčnej formy štúdia a do 1. ročníkov kombinovanej formy štúdia pre a.r. 2017/2018 budú prebiehať nasledovne:

 

12.9.2017 (utorok) - prezenčná forma

1.roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) - 09:00 hod. - učebňa P3

2.roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) - 12:00 hod. - učebňa P1

 

 

13.9.2017 - prezenčná forma

3.roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) - 09:00 hod. - učebňa P3

1.roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium) - 11:00 hod. - učebňa P1

2. roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium) - 13:00 hod. - učebňa P3

 

14.9.2017 - kombinovaná forma

1.roč. Bc. MVD KS - 13:00 hod. - učebňa P3

1.roč.Bc. VSSV KS - 13:00 hod. - učebňa P3

1.roč. Mgr. MDŠ KS - 15:00 hod. - učebňa P1

1.roč. Mgr. EŠVS KS - 15:00 hod. - učebňa P2

 

Zápis študentov do 2. - 3. ročníka kombinovanej formy štúdia

22.9.2017 - 2. Bc. MVD KS   - 12:00 hod. - učebňa P3
Termíny sústredení
22.09.2017 -  23.09.2017
06.10.2017 - 07.10.2017
20.10.2017 - 21.10.2017
11.11.2017
25.11.2017
9.12.2017

29.9.2017 - 3. Bc. MVD KS   -   14:00 hod. - učebňa P2
Termíny sústredení
10.11.2017 - 11.11.2017
24.11.2017 - 25.11.2017
8.12.2017 - 9.12.2017


22.9.2017 - 2. Mgr. EŠVS KS  - 12:00 hod. - učebňa S2
Termíny sústredení
22.09.2017 -  23.09.2017
06.10.2017 - 07.10.2017
20.10.2017 - 21.10.2017

22.9.2017 - 2. Mgr. MDŠ KS   - 12:00 hod. - učebňa P5
Termíny sústredení
22.09.2017 -  23.09.2017
06.10.2017 - 07.10.2017
20.10.2017 - 21.10.2017

* Rozvrhy  budú zverejnené na zápise 
** Právo na zmenu v termínoch zostáva vyhradené

 

Ak Vám tento termín nevyhovuje a máte naďalej záujem o štúdium, kontaktujte nás telefonicky na 0917 234 560 alebo 02 / 54 79 20 73.


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk