logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Rozvrh a harmonogram akademického roka

Rozvrhy

nájdete v Moggise - záložka Nástěnka->Dokumenty v polovici mesiaca september (najneskôr do dňa zápisu)

 

Harmonogram akademického roka 2017/2018 v prílohe (.PDF)

 

Harmonogram akademického roka 2018/2019 v prílohe (.PDF)

 

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

• občiansky preukaz

• 2x fotografiu na index (formát: 3,5 x 4,5 cm)

• 1x podpísanú Zmluvu o výuke spolu s dokladom o úhrade školného (ak ste ju už neposlali vopred poštou)

• písacie potreby a lepidlo

prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali pri prijímacom konaní

 

 

Zápis študentov na štúdium v akademickom roku 2018/2019

MVD = Medzinárodné vzťahy a diplomacia, VSSV = Verejná správa a styk s verejnosťou
MDŠ = medzinárodné a diplomatické štúdia, EŠVS = Európske štúdia a verejná správa


11.09.2018 (utorok) – prezenčná forma

2. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) 09:00 učebňa 1

3. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) 11:00 učebňa 2

2. roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium) 13:00 učebňa 1

 

12.09.2018 (streda) – prezenčná forma

1. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) 09:00 učebňa 2

1. roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium) 12:00 učebňa 1

 

14.09.2018 (piatok) – kombinovaná forma

1. roč. Bc. MVD KS (externé štúdium) 13:00 učebňa 2

1. roč. Bc. VSSV KS (externé štúdium) 13:00 učebňa 2

1. roč. Mgr. MDŠ KS (externé štúdium) 15:00 učebňa 3

1. roč. Mgr. EŠVS KS (externé štúdium) 15:00 učebňa 3

Zápis študentov do 2.-3. ročníka kombinovanej formy štúdia

2. Bc. MVD KS 21.09.2018 12:00 učebňa 1

3. Bc. MVD KS 28.09.2018 14:00 učebňa 2

2. Mgr. EŠVS KS 21.09.2018 12:00 učebňa 5

2. Mgr. MDŠ KS 21.09.2018 12:00 učebňa 5

Seminár Praha 2018/2019

Termín na nahlásenie rezervácie využitia služieb na Seminár Praha (ubytovania a doprava) do 30.09.2018.

29.11.-01.12.2018 2. Mgr. EŠVS KS + 2. Mgr. MDŠ KS + 2. Mgr. MDŠ PS

07.02.-09.02.2019 2. Bc. MVD KS + 1. Bc. MVD PS + 1. Bc. MVD KS + 1. Bc. VS KS

14.02.-16.02.2019 1. Mgr. MDŠ PS + 1. Mgr. MDŠ KS + 1. Mgr. EŠVS KS

28.02.-02.03.2019 3. Bc. MVD PS + 3. Bc. MVD KS + 2. Bc. MVD PS

 

* Rozvrhy  budú zverejnené na zápise 
** Právo na zmenu v termínoch zostáva vyhradené

Ak Vám tento termín nevyhovuje a máte naďalej záujem o štúdium, kontaktujte nás telefonicky na 0917 234 560 alebo 02 / 54 79 20 73.


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk