logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Služby študentom

Knižnica

Knižnica zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje knižničné dokumenty a poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice. Zloženie fondu kopíruje predmety študijných odborov a obsahuje tituly i v cudzích jazykoch. Akvizícia nových dokumentov periodického i neperiodického charakteru je realizovaná v spolupráci s jednotlivými katedrami a s vedením školy. Knižnica zabezpečuje objednávanie a nákup literatúry a úzko spolupracuje s Edičnou komisiou Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave. V knižnici si študenti  majú možnosť zakúpiť odporúčanú literatúru k predmetom, i veľa ďalších odborných titulov, ktorých autormi sú vyučujúci. V študovni knižnice majú študenti možnosť využívať 2 počítače s prístupom na internet.

 

Knižničný fond knižnice obsahuje:

1. Odbornú literatúru k študijným odborom bakalárskeho a magisterkého stupňa (domáce a zahraničné vedecké monografie, skriptá)
2. Periodiká (politické, ekonomické a právnické časopisy, domáce a zahraničné vedecké odborné časopisy)
3. Náučné slovníky (odborné encyklopédie obsahovo zamerané na predmety zo študijných plánov)
4. Vysokoškolské záverečné práce

 


Kopírovanie

Škola poskytuje študentom možnosť kopírovania poznámok, prednášok, atď. na samoobslužnej kopírke, ktorá sa nachádza na 1. poschodí pri Katedre svetovej politiky..

 


Parkovanie

Priamo pri škole sa nachádza veľké neplatené parkovisko.

 


Periodiká - voľne dostupné

Pre študentov Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave zabezpečujeme týždenník Trend, ktorý je bezplatne distribuovaný na chodbách školy.

 


Prístup k aktuálnemu spravodajskému servisu TASR

Domáci, zahraničný, ekonomický a športový servis Vám - našim študentom - poskytneme zdarma. Študenti nájdu prihlasovacie údaje v akademickom informačnom systéme Moggis.

 


Prístup k Internetu prostredníctvom Wi-Fi

Väčšina učebných a spoločných priestorov je pokrytá bezdrôtovou sieťou Wi-Fi. Študenti nájdu heslo v akademickom informačnom systéme Moggis.

 


Seminár Praha

Škola zabezpečuje pre študentov dopravu, poistenie, ubytovanie a raňajky v 4* htl. v Prahe na predmet "Seminár Praha".

 


Ubytovanie

V sídle školy je možnosť ubytovania pre študentov prezenčného (denného) aj kombinovaného (externého) štúdia  za zvýhodnených podmienok.

 

V prípade záujmu kontaktujte hotel ÚVS na sluzby@uvs.sk.

 


Učebne

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave vytvára všetky predpoklady na zabezpečenie optimálneho prostredia pre tvorivú činnosť zabezpečením kvalitného organizačného ako aj materiálno-technického zabezpečenia nielen vzdelávacieho, ale aj vedeckého a tvorivého prostredia.

Všetky učebne prešli v lete 2013 kompletnou rekonštrukciou. Majú sklopné čalúnené sedačky, sú vybavené počítačom, dataprojektorom, premietacím plátnom, kvalitným ozvučením (veľké miestnosti aj mikrofónmi - ručným, klopovým), magnetickou tabuľou whiteboard, flipchartom, elektrickými prípojkami. Na všetkých sú osadené plastové okná, vertikálne žalúzie, väčšina má balkón. Počítačová učebňa je naviac vybavená počítačmi s prístupom na internet.

 


Zľavy, akcie, výhody

Študenti a zamestnanci Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha majú nasledovné zvýhodnenia:

*pri kúpe akéhokoľvek zájazdu z ponuky zájazdov a dovoleniek na dovolenka.m-travel.sk poistenie pre všetkých účastníkov uvedených na jednej zmluve o obstaraní zájazdu zdarma - M-travel s.r.o.


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bárdošova 33, 831 01 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk