logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Študijné programy

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov Praha, o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu:

 

Študijný program

Forma štúdia 1

Stupeň

Titul absolventa

Dĺžka štúdia 2

Medzinárodné vzťahy a diplomacia

P, K

bakalársky

Bc.

3

Medzinárodné a diplomatické štúdia

P, K

magisterský

Mgr.

2

1 P – prezenčná (denná), K – kombinovaná (externá)
2 Uvádza sa štandardná dĺžka v rokoch

 

Štúdium

Dĺžka a priebeh

Bakalársky program

Na úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu musí študent dosiahnuť 180 ECTS – kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 6 semestrov. Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušení řád školy.

Magisterský program

Na úspešné ukončenie magisterského študijného programu musí študent dosiahnuť 120 ECTS – kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 4 semestrov. Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušení řád školy.

 

Forma a rozsah

Výučba pre externé (kombinované) štúdium je koncipovaná formou sústredení spravidla 6x za semester. Výučba prebieha v piatky poobede a soboty celý deň.
Výučba pre študentov denného (prezenčného) štúdia je stanovená vo výmere 14 týždňov/semester.

 

 

Máte záujem o štúdium niektorého z atraktívnych odborov MBA alebo LL.M.? Viac informácií nájdete na stránke Prijímacie konanie MBA a LL.M..


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk